Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Informacja

2021-09-10 (6 dni temu)

Informujemy, że w dniu 14.09.2021r. Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie nieczynne od godz. 9.00 w związku z wyjazdem pracownikówna Posiedzenie Rady LGD w Krotoszycach.

Informacja o posiedzieniu Rady LGD

2021-09-07 (9 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 14 września 2021r. o godz. 15.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 30 lipca do 26 sierpnia 2021r.

30 urodziny LEADERa na Dożynkach Wojewódzkich w Domaniowie

2021-09-06 (11 dni temu)

W niedzielę 5 września odbyły się Dożynki Wojewódzkie w Domaniowie, w których uczestniczyły Lokalne Grupy Działania z Dolnego Śląska. Nie zabrakło również Partnerstwa Kaczawskiego, które reprezentowały: Gabriela Męczyńska - Dyrektor Biura LGD oraz Monika Cychowska-Nowak - specjalista ds. organizacyjno-promocyjnych z Biura LGD.

Odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Pielgrzymce

2021-07-21 (58 dni temu)

W dniu 20 lipca 2021r. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało spotkanie informacyjno-konsultacyjne w formie szkolenia/warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach aktualnego konkursu nr 20/2021 na przedsięwzięcie 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce, a udział wzięło 16 osób.