Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Ankieta - Proponowane kierunki alokacji dodatkowych środków na wdrażanie LSR (lokalnej strategii rozwoju) dla Partnerstwa Kaczawskiego

2021-06-16 (5 dni temu)

W związku z informacją o dodatkowych środkach w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat podziału tych funduszy. Nasza LGD ma szansę na dodatkowe fundusze w wysokości 707 000 euro.

Zarząd LGD, po wczorajszym spotkaniu Zespołu roboczego ds. opracowania LSR, przygotował ankietę, aby przygotować odpowiednią diagnozę - zebrać potrzeby i Państwa wstępne zainteresowanie dodatkowymi środkami.

Prosimy o wypełnienie...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpShwozlTpapEQbihsxuAU9M480k9Sug14szJiZxy9GTGbrA/viewform?usp=sf_link

 

Lokalni Liderzy budzą się do działania

2021-06-15 (6 dni temu)

14 czerwca br. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało bezpłatne szkolenie aktywizujące dla Liderów pn. „Obudź się do działania”. Spotkanie odbyło się w Dobkowie w Pensjonacie i Restauracji Villa Greta, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Udział w szkoleniu wzięli lokalni liderzy, członkowie organizacji pozarządowych, Sołtysi oraz dwóch pracowników biura LGD. Łącznie 22 osoby plus prowadzący – Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia. Cieszymy się z dużego zainteresowania takim szkoleniem, tym bardziej, że udział w nim wzięli przedstawiciele przeróżnych stowarzyszeń, fundacji oraz sołtysi: Stowarzyszenie Hortus, Stowarzyszenie Nasze Rio, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa, Stowarzyszenie Moc 4 Pomocne, Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie", Stowarzyszenie Dobków, Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Fundacja Adelin, Stowarzyszenie Aureus Mons, Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Sołtys wsi Wojcieszyn, Sołtys wsi Pomocne.

Zaproszenie na Walne Zebranie LGD Partnerstwo Kaczawskie

2021-06-14 (7 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Paszowice Pan Sebastian Oszczęda zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Świetlicy Wiejskiej w Zębowicach (Zębowice nr 43).

Konsultacje w sprawie aktualizacji LSR - spotkanie 15 czerwca br.

2021-06-11 (10 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie w perspektywie finansowej 2014-2020.