Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konkursy podczas Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

2019-11-18 (2 dni temu)

Informujemy, że podczas tegorocznego Jarmarku zostaną przeprowadzone dwa konkursy: na „Najpiękniejsze stoisko na Jarmarku” oraz na „Pamiątkę świąteczną od Górala Kaczawskiego”. Nagrody i wyróżnienia będą z pewnością miłą formą podziękowania za aktywne zaangażowanie się w przygotowanie tego wspaniałego przedświątecznego spotkania.
W załączeniu – regulaminy konkursów.

13. Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy - zaproszenie

2019-11-18 (2 dni temu)

Zarząd i pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 8 grudnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach, od godz. 11.00.
Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy to przede wszystkim wspólne przedświąteczne spotkanie, wspólne kolędowanie, ozdabianie pierników, możliwość obejrzenia ozdób świątecznych wykonanych dawnymi technikami ludowymi czy odwiedzanie stoisk z tradycyjnymi wyrobami kuchni staropolskiej i regionalnej. Zaprezentuje się wielu wystawców, lokalnych producentów, artystów i rękodzielników, a także Koła Gospodyń Wiejskich i one organizacje.

Posiedzenie odwoławcze Rady LGD

2019-11-06 (14 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że w związku ze złożonym w dniu 6 listopada 2019r. protestem (nabór nr 15/2019), w dniu 13 listopada 2019r. w ŚRODĘ o godz. 16.00, odbędzie się posiedzenie Rady, na którym dokona się ponownej oceny wniosku w ramach autokontroli, do oceny którego złożono protest.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54.

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”

2019-10-31 (20 dni temu)

W dniach: 19.09.2019 r. – 22.09.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Dani na wyspę Bornholm. Tematem przeprowadzonej wizyty studyjnej było wykorzystanie zasobów lokalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru LGD, włączenia społecznego, tworzenia sieci lokalnej współpracy oraz podejmowania współpracy międzynarodowej i podnoszenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podejścia LEADER w Unii Europejskiej na przykładzie LAG Bornholm – Dania. Warto bowiem pokazać to miejsce jako pozytywny przykład współpracy, nie tylko środków finansowych, ale przede wszystkim procesów społeczno-gospodarczych i oddziaływania metody, podejścia LEADER, w ujęciu wielofunduszowym.

Informacja

2019-10-28 (23 dni temu)

Informujemy, że w dniu 28 października 2019r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne  tylko do godziny 11.30 w związku z wyjazdem do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami z ostatnich naborów.

Ponadto w dniu 29 października 2019r. biuro LGD będzie nieczynne w związku z wyjazdem wszystkich pracowników biura na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.