Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Mściwojowie

2019-09-11 (6 dni temu)

W poniedziałek 9 września 2019 r. w Urzedzie Gminy w Mściwojowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,  parafii i gmin w zawiązku z planowanym terminem naboru nr 17/2019 dla przedsięwzięcia 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

Dwudniowy zjazd na zakończenie projektu „Kaczawska inicjatywa”

2019-09-11 (6 dni temu)

W dniach 5-6 września br. odbył się dwudniowy zjazd warsztatowy pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie p.n. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zjazd odbył się w Pałacu w Grobli i był ostatnim, czternastym wydarzeniem z tego projektu. W zjeździe udział wzięło 28 uczestników projektu, koordynator projektu Marta Cieślak oraz Małgorzata Malec, moderator warsztatów.

Zapraszamy wystawców do udziału w XIII Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym

2019-09-11 (6 dni temu)

Informujemy, że 8 grudnia br. odbędzie się XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy w Pałacu w Krotoszycach.
Chętni wystawcy mogą zgłaszać się pod nr tel. 76 870-11-13 lub mailowo: lgd.kaczawskie@gmail.com
Jarmark będzie współfinansowany z środków budżetowych Powiatu Jaworskiego.
Zapraszamy.

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD realizuje projekt KSOW

2019-09-11 (6 dni temu)

Miło nam poinformować, że  nasza LGD jest Partnerem projektu pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD”, ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja

2019-09-10 (7 dni temu)

Informujemy, że Deklaracje przystąpienia do naszego Stowarzyszenia można składać do 13 września br. Informacja skierowana jest do osób/instytucji zainteresowanych ogłoszonymi naborami wniosków - członkostwo w naszym Stowarzyszeniu jest punktowane.
Deklarację można pobrać na naszej stronie.