Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Apel Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2020-03-26 (6 dni temu)

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi,
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich wsi, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją w jakiej mogą się znajdować samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne. Są to często osoby, które nie korzystają z internetu czy mediów społecznościowych, które nie poproszą o pomoc poprzez aplikację w telefonie komórkowym, więc ważna jest inicjatywa nas wszystkich. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, są szczególnie narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby, dlatego tak ważne jest, aby o nich pamiętać. Jeśli jest taka możliwość, pomagajmy im w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc w dostarczaniu opału oraz zapobieganie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu tych osób.

ODWOŁANIE Konkursów Grantowych

2020-03-16 (16 dni temu)

Informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podjął decyzję o odwołaniu konkursów na projekty grantowe, których termin rozpoczęcia miał nastąpić w dniu jutrzejszym 17 marca 2020r. W załączeniu  podjęta w tej sprawie uchwałę Zarządu.

W związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a co za tym idzie wprowadzonym w Polsce w dniu 12 marca 2020r. stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz wprowadzonymi przez lokalne samorządy ograniczeniami wstępu do budynków użyteczności publicznej, jesteśmy zmuszeni do podjęcia środków adekwatnych do sytuacji kryzysowej.

WAŻNA INFORMACJA

2020-03-13 (19 dni temu)

W związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a co za tym idzie wprowadzonym w Polsce w dniu 12 marca 2020r. stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz wprowadzonymi przez lokalne samorządy ograniczeniami wstępu do budynków użyteczności publicznej,jesteśmy zmuszeni do podjęcia środków adekwatnych do sytuacji kryzysowej.

Informujemy, że Zarząd LGD wprowadził całkowity zakaz osobistej obsługi interesantów a BIURO LGD będzie pracować ZDALNIE  do odwołania.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu 76-872-87-18 lub 609-538-810.

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas powyższe ograniczenia zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, liczymy więc na Państwa zrozumienie.

KOMUNIKAT

2020-03-13 (19 dni temu)

W związku z wprowadzeniem 12 marca 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego podjęliśmy decyzję o zastosowaniu działań profilaktycznych, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Biura LGD oraz odwiedzających nas petentów prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze LGD do absolutnie niezbędnego minimum.

W związku ze zbliżającym się terminem naborów wniosków grantowych poprzedzonym doradztwem bezpośrednim w biurze prosimy o elektroniczne przesyłanie wniosków do konsultacji.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych wytycznych, w jaki sposób i czy w ogóle będziemy przeprowadzać przyjmowanie wniosków. Prosimy więc śledzić naszą stronę i czekać na kolejne informacje o formie składania wniosków.

Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego pojawienia się w Biurze, prosimy załatwić drogą telefoniczną lub drogą mailową: te. 768728718 lub e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące grantów

2020-03-05 (27 dni temu)

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie trzech grantów, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało dwa spotkania informacyjno – konsultacyjne przygotowujące do aplikowania w ramach działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć: 1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno – edukacyjnej – nr naboru 5/2020/G, 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu – nr naboru 6/2020/G, 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego – nr naboru 7/2020/G.