Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Krotoszycach pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”

2021-10-08 (9 dni temu)

W czwartek 7 października 2021r. odbyło się w Krotoszycach spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady LGD oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie poprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor biura LGD oraz pani Julia Tarkowska z Akademii Zaciekawienia.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR

2021-10-05 (12 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców LGD, w szczególności dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”.

 

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło realizację operacji własnej nr 6/2020/OW

2021-10-04 (13 dni temu)

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło we wrześniu realizację operacji własnej nr 6/2020/OW „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. Program obejmie swym zasięgiem po dwie szkoły z każdej z 14 gmin z obszaru LGD.
Celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat Krainy Wygasłych Wulkanów oraz budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Misja ewaluacyjna Światowej Sieci Geoparków UNESCO

2021-09-30 (17 dni temu)

W dniach 20-23 na terenie naszego Partnerstwa odbywała się misja ewaluacyjna dotycząca włączenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Stowarzyszenie Kaczawskie, po opracowaniu inwentaryzacji naukowej geostanowisk, sfinansowanej min. ze środków naszej Strategii w ramach Inicjatywy Leader, wspólnie z interesariuszami Geoparku (min. nasze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie”) wysłało naszą aplikację do siedziby UNESCO w Paryżu. Po półtorej roku od złożonego wniosku przyjechało do nas dwóch przedstawicieli Światowej Sieci Geoparków UNESCO: Ilias Valiakos z Grecji i Margaretha Roelfs z Holandii, którzy mieli za zadanie ocenić w terenie walory geologiczne, kulturowe, edukacyjne oraz poziom współpracy w Górach i na Pogórzu Kaczawskim.

Drugie Posiedzenie Rady LGD

2021-09-28 (19 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w celu kontynuacji oceny wniosków - zarządziła DRUGIE Posiedzenie Rady LGD na dzień 7 października 2021r. (czwartek) od godz. 11.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 30 lipca do 26 sierpnia 2021r.