Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłaszamy kolejne konkursy grantowe

2020-10-14 (7 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Tym razem zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania w ramach następujących konkursów grantowych:

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 6/2020/OW z dn. 9.10.2020r.

2020-10-09 (12 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD...

Odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne dot. projektu „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją”

2020-10-08 (13 dni temu)

Dnia 6 października 2020r. odbyło się spotkanie informacyjno – konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, które dotyczyło realizacji nowego projektu LGD pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” oraz spraw różnych.

Historia Partnerstwa Kaczawskiego tematem wystawy fotograficznej oraz 5-lecie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

2020-09-28 (23 dni temu)

25 września br., w pięknych wnętrzach Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej pn. ”Historia Partnerstwa Kaczawskiego”.

Konferencja branżowa pn. „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski - marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej”,

2020-09-23 (28 dni temu)

DOLNOŚLĄSKA ZIELONA DOLINA SP. Z O.O.zaprasza na bezpłatną Konferencję branżową pn. „Zaspokajać potrzeby, czerpać zyski - marketing i sprzedaż w branży rolno-spożywczej”, która odbędzie się 22 października 2020 w godzinach 9:00-17:00 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.