Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie i kolejne środki dla regionu

2020-06-30 (4 dni temu)

W Świetlicy Wiejskiej w Snowidzy w dniu 24czerwca 2020r. na odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z trwającymi przygotowaniami do perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie wielofunduszowego RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Na wstępie, Prezes stowarzyszenia Piotr Pieniążek, powitał wszystkich zebranych członków oraz podziękował Panu Mariuszowi Forysiowi – Wójtowi Gminy Mściwojów za ugoszczenie uczestników zebrania oraz udostępnienie lokalu. Głos zabrał również Wójt Mariusz Foryś, który serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę ze stowarzyszeniem LGD, a także opowiedział krótko o gminie Mściwojów oraz o inwestycjach, które do tej pory udało się zrealizować dzięki środkom z LGD.

WAŻNA informacja dla beneficnetów w związku z COVID -19

2020-06-15 (19 dni temu)

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 19.2!!!
Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), Beneficjenci działań 19.2 - w tym podejmowania działalności gospodarczej oraz innych, mogą złożyć do UMWD wniosek o aneks do podpisanej już umowy o przyznaniu pomocy, który wprowadzi do umowy zmiany wynikające z ww. przepisów prawa.

Poniżej znajdują się wzory aneksów dla poszczególnych działań.

Badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

2020-06-10 (24 dni temu)

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcam do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych.

 

Ankieta przygotowana jest również w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html

Informacja

2020-06-10 (24 dni temu)

Informujemy, że w najbliższy piątek w dniu 12 czerwca br. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie

2020-06-10 (24 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Mściwojów Pan Mariusz Foryś zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Snowidzy.