Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ankiety

Ocena efektywności pracy BIURA:

jak oceniasz pracę naszego biura? czy jesteś zadowolony z usługi doradztwa?

czekamy na wasze opinie

Ankieta monitorująca dla beneficjentów Naborów w ramach PROW 2016-2020

Ocena efektywności działań LGD animacyjnych i aktywizacyjnych

Badanie potencjału LGD

Nasze Stowarzyszenie gromadzi informacje na temat zasobów ludzkich naszego LGD,
w związku z powyższym prosimy o uzupełnienie załączonych dokumentów - ankiet z określeniem swoich możliwości i własnego potencjału poszczególnych członków Stowarzyszenia (w sytuacji gmin i innych osób prawnych prosimy o uzupełnienie przez osoby reprezentujące daną gminę w pracach i działaniach, ewentualnie organach LGD).
Jeżeli niezbędne będą dodatkowe wyjaśnienia prosimy o telefon na kom. lub mail