Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

XIV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy – inny niż co roku

2020-11-02 12:00

Drodzy wystawcy, rękodzielnicy oraz goście corocznego Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego,
pragniemy poinformować, że w związku z sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się pandemii Koronawirusa nasz „XIV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy” będzie w tym roku wyglądał całkiem inaczej. Nie będzie niestety, jak co roku, typowego Jarmarku w Pałacu Krotoszyce. Ale mamy alternatywę. Przygotujemy dla Państwa film, który opowiadać będzie o historii naszych 13-stu Jarmarków, o dziedzictwie kulturowym naszego regionu, o niepowtarzalnych wyrobach kulinarnych i rękodzielniczych oraz o wspaniałych lokalnych zespołach folklorystycznych, o współpracy i przyjaźni. Przygotujemy również dwa konkursy z nagrodami: „Kaczawskie przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia” i „Najpiękniejsza kartka świąteczna z Krainy Wygasłych Wulkanów”, będą również kaczawskie zakładki do książek. Szczegóły wkrótce.

Projekt „XIV Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy” finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Dolnośląskiego, środków budżetowych Powiatu Jaworskiego oraz środków własnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.
Biuro
LGD Partnerstwo Kaczawskie

Zdjęcia

  •  -