Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Podsumowanie konferencji Leader dziś i jutro

2019-10-10 02:25

Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej do Mąchocic Kapitulnych koło Kielc przybywali uczestnicy konferencji pn. „Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.

Konferencja odbywała się w dniach od 30 września do 2 października 2019 r. pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście:

p. Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

p. Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,

p. Krzysztof Domagała – Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

przedstawiciele 3 Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej:

p. Krzysztof Bandasz DG- EMPL: Sprawy Społeczne, Zatrudnienie i Włączenie Społeczne,

p. Anna Monika Modzelewską – DG REGIO – Polityka regionalna i miejska,

p. Karolina Jasińska - DG AGRI – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, FAOW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oczywiście Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z całej Polski.

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych grup działania z Dolnego Śląska. Naszą LGD reprezentowali:

Piotr Pieniążek - Prezes Zarządu oraz Małgorzata Świderska - Członek Zarządu i Gabriela Męczyńska - Skarbnik.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w grze terenowej opartej na legendach i tradycjach świętokrzyskich oraz skosztować specjałów przygotowanych przez Koła Gospodyń wiejskich z obszaru działania Stowarzszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. W trakcie drugiego dnia konferencji podsumowano wdrażanie RLKS w Polsce i innych krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń dotyczących podejścia LEADER

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy poznali również działania animatorów biorących udział w projekcie FAOW "Akademia umiejętnosci animatora LGD". W siedmiu grupach tematycznych odbyła się dyskusja o roli LGD oraz realizacji LSR. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach z bibułkarstwa, gwary świętokrzyskiej, tańców i przyśpiewek ludowych. W trakcie trzeciego dnia zaprezentowano niezmiernie ważne dla wszystkich uczestników konferencji zagadnienia odnoszące się do przyszłej perspektywy programowania. Oczekiwania oraz rekomendacje na przyszłość były prezentowane przez przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces przygotowań do przyszłości: od Komisji Europejskiej, przez instytucje zarządzające, do lokalnych grup działania.

Materiały do pobrania dostępne są na stronie : https://kws.org.pl/pl/podsumowanie-konferencji-leader-dzis-i-jutro-

 

Materiał opracowany na podstawie informacji ze strony Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

Zdjęcia

  •  -
  •  -