Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja

2019-09-10 10:03

Informujemy, że Deklaracje przystąpienia do naszego Stowarzyszenia można składać do 13 września br. Informacja skierowana jest do osób/instytucji zainteresowanych ogłoszonymi naborami wniosków - członkostwo w naszym Stowarzyszeniu jest punktowane.
Deklarację można pobrać na naszej stronie.