Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie na szkolenia dotyczące grantów

2018-06-04 10:05

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Szkolenia informacyjne przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:
1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Spotkania odbędą się z podziałem na powiaty:

- dla powiatów legnickiego i jaworskiego w środę 06.06.2018r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy, Mściwojów 43 (sala narad)

- dla powiatu złotoryjskiego w czwartek 07.06.2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Nasze RIO”, ul. Marii Konopnickiej 22 w Złotoryi

 

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych i jednostek sektora finansów publicznych, które chcą aplikować o środki w ramach projektów grantowych.

UWAGA! Udział w szkoleniu przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu, który należy przesłać na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com oraz telefonicznie: tel. 76 872 87 18

Zdjęcia

  •  -