Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Odbyło się szkolenie z aplikacji do obsługi naborów LGD

2018-05-14 12:00

Informujemy, że w dniu 11 maja br. o godz. 10.00 w biurze LGD odbyło się szkolenie dla Rady LGD oraz pracowników Stowarzyszenia z aplikacji do obsługi naborów LGD (granty). Szkolenie przeprowadził pan Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON. Aplikacja ma usprawnić proces przeprowadzania naboru wniosków i ich oceny. Aplikacja zapewnia również pełne bezpieczeństwo danych, według najlepszych światowych standardów.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -