Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady ws. złożonego protestu

2018-05-14 12:00

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018r. o godz. 8.00, w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie złożonego protestu (nabór 9/2018).

Zdjęcia

  •  -