Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy na szkolenie dla przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych i parafii

2018-02-02 11:26

Szanowni Państwo,

W związku rozpoczynającym się naborem wniosków Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla przedsięwzięć:

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw

3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Spotkanie odbędzie się 06.02.2018 r. w godz. 13.00 – 16.00 w Sali Bankietowej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 7

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, osób chących założyć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, jednostek sektora finansów publicznych, parafii oraz innych zainteresowanych z terenu Gmin:

Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja

UWAGA! Udział w szkoleniu będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub telefonicznie: tel. 76 872 87 18 do dnia 6.02.2018 r. do godz. 10.00

Zapraszamy