Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ

2014-03-31 12:00

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na kompleksowe wykonanie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, elementów małej architektury drewnianej tj.:

- 5 tablic panoramicznych (widokowych), konstrukcja drewnianatablicy pochyłej dużej o wymiarach planszy informacyjnej 200x60 cm i wys.80-110cm

- 9 tablic informacyjnych nawiązujących stylistyką do tzw. "muru pruskiego", konstrukcja murowana/tynkowana z daszkiem, tablicy jednostronnej informacyjnej pionowej dużej o wymiarach planszy informacyjnej 140x100 cm i wys. 270cm

- 11 ławo-stołów (stół + 2 ławki), konstrukcja drewniana z belek klejonych o przekroju 20x20cm, wymiary blatu 200x80cm i wys.75cm, wymiary siedziska 200x45cm i wys.45cm (prosimy w ofercie określić cenę w rozbiciu za poszczególny element zestawu)

- 2 ławki, konstrukcja drewniana, wymiary 200x45cm i wys.45cm

- 5 stojaków dla rowerów 8 stanowiskowe typu KŁODA, element lity – kłoda drewniana o przekroju ok. 40-50cm i długości ok. 4,4m na elementach wsporczych, możliwość montażu uchwytów oczkowych (zabezpieczenie antykradzieżowe)

- 2 stojaki dla rowerów 4 stanowiskowe typu KŁODA, elementy lit – kłoda drewniana o przekroju ok. 40-50cm i długości ok. 2,2m na elementach wsporczych, możliwość montażu uchwytów oczkowych (zabezpieczenie antykradzieżowe)

- 9 znaków kierunkowych, podkład z blachy ocynkowanej gr. ok. 1,5mm, o wymiarach 25cm wysokości i 1,4m szerokości, tył zabezpieczony farbą, lico z folii odblaskowej II generacji, w tym słupki i objemy montażowe

- 11 znaków kierunkowo – dojazdowych, konstrukcja drewniana o wysokości 210cm, słupek 80x80mm, 1 szt. tabliczki kierunkowej 120-140mmx400mm, zabezpieczona lakierobejcą, projekt i wykonanie nadruków kolorowych na tabliczkach kierunkowych – wydruk, kolorowy zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi naklejony na PCV 3mm

- 10 tabliczek kierunkowo-dojazdowych, konstrukcja drewniana tabliczki 120-140mmx400mm, zabezpieczona lakierobejcą, projekt i wykonanie nadruków kolorowych na tabliczkach kierunkowych – wydruk, kolorowy zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi naklejony na PCV 3mm

Usługa powinna obejmować:

- projekty graficzne oraz wydruki do zastosowań zewnętrznych

- transport oraz montaż w terenie we wskazanych lokalizacjach

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert do dnia 5 kwietnia 2014 r. na adres mailowy: kaczawy.sekretariat@op.pl , faxem na numer telefonu 76 / 872 87 18 lub korespondencyjnie na adres Stowarzyszenia (Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", 59-407 Mściwojów 45a).

W razie dodatkowych pytań o specyfikację techniczną dla przedmiotowego zapotrzebowania prosimy o kontakt przed złożeniem oferty.