Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

"Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA - ponowne ogłoszenie

2023-09-06 03:18

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, z siedzibą w Mściwojowie zaprasza do składnia ofert na zadanie: "Adaptacja budynku gospodarczego w celu utworzenia Centrum LAWA, na działce nr 115/3, pod adresem Dobków 66, gmina Świerzawa”.
Zadanie realizowane w ramach projektu współpracy pod nazwą: „Utworzenie Centrów Produktów i Usług Lokalnych”, akronim: CENPROLOK, mający na celu: wsparcie i promocja produktów i usług lokalnych poprzez stworzenie Centrum produktów i usług lokalnych. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zdjęcia

  •  -