Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

„Wpływ Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszłość Krainy Wygasłych Wulkanów” – kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne

2023-05-18 10:48

W dniu 17 maja 2023r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Wpływ Lokalnej Strategii Rozwoju na przyszłość Krainy Wygasłych Wulkanów”. Spotkanie przeznaczone było dla mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie, w szczególności dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR.
Spotkanie odbyło się w środę 17 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojowie, a przeprowadzone zostało przez panią Gabrielę Męczyńską, dyrektor biura LGD. Spotkanie miało na celu pokazanie jak duży wpływ na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów ma Lokalna Strategia Rozwoju.
Na wstępie, wszystkich zebranych powitał pan Tomasz Siczek, przewodniczący Rady Gminy Mściwojów. Następnie pani Gabriela porównała cele lokalnej strategii rozwoju na lata 2009-2015, na lata 2009-2015 i na lata 2016-2023 z omówieniem kwot i bardzo dobrych rezultatów wdrażania. Skupiła się również na aktualnej strategii, gdzie zaprezentowała zebranym wykresy i wyliczenia.
W drugiej części spotkania skupiono się na obecnie tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2023-2027. Pani Męczyńska poinformowała m.in. o planowanej wysokości środków na wdrażanie LSR i kryteriach wyboru LSR. Wspólnie omówiono wypracowane już cele i przedsięwzięcia oraz zagadnienia przekrojowe strategii, gdzie dużo czasu poświęcono kwestii innowacyjności.
Podsumowując – śmiało można powiedzieć, że Lokalna Strategia Rozwoju ma ogromny wpływ na rozwój naszego obszaru.
Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas i cenne uwagi. Cieszymy się, że wśród uczestników, poza członkami Zarządu LGD, znaleźli się członkowie Zespołu ds. LSR, lokalni działacze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, przedsiębiorcy i nasi beneficjenci.
Dziękujemy również panu Mariuszowi Forysiowi, Wójtowi Gminy Mściwojów, a także pracownikom Urzędu Gminy Mściwojów, za udostępnienie Sali i pomoc w organizacji spotkania.
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -