Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapytanie ofertowe: wyjazd szkoleniowy do Partnerstwa Sowiogórskiego

2013-09-10 (1985 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na organizację dwudniowego wyjazdu szkoleniowego do LGD Partnerstwo Sowiogórskie, który będzie wykonany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Zapytanie ofertowe kalendarz książkowy

2013-05-13 (2104 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kalendarzy

trójdzielnych i książkowych na 2014 r., które będą wykonane w ramach Osi 4

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe: Przewóz uczestników

2013-05-13 (2105 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

Przewóz uczestników pleneru fotograficznego w dniach 7-9 czerwca 2013
Dyspozycja busa : 7.06.2013 – godz. 17.00- 22.00
8.06.2013 – godz. 3.00-22.00
9.06.2013 – godz. 3.00 – 20.00

 

Zapytanie ofertowe: Plakaty

2013-05-13 (2105 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

Projekt, skład i druk plakatów na Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy
Parametry: Plakat format A2, papier kreda błysk 200 g, druk 4+0. Ilość 300 szt.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wyjazd szkoleniowy Śladami wygasłych wulkanów

2013-05-13 (2105 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację trzydniowego wyjazdu szkoleniowego do Czech do Geoparku, który będzie wykonany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE - KALENDARZ TRÓJDZIELNY

2013-05-13 (2105 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kalendarzy

trójdzielnych i książkowych na 2014 r., które będą wykonane w ramach Osi 4

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zeszytów z okładką promujacą obszar LGD

2013-05-13 (2105 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie

zeszytów z okładką promujacą obszar LGD, które będą wykonane w ramach Osi 4

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zapytanie ofertowe: Kolorowanka z kredkami

2013-05-13 (2105 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie

kolorowanek wraz kredkami, które będą wykonane w ramach Osi 4

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Album "Największe atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych Wulkanów"

2013-05-13 (2105 dni temu)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ”

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie

Album "Największe atrakcje geoturystyczne Krainy Wygasłych Wulkanów", które będą wykonane w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.