Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cudze chwalicie, swego nie znacie! Szkolenie terenowe pn. "Gra historyczna na Zamku Grodziec" 15-16 czerwca 2012 r.

2012-06-08 (2259 dni temu)

Cudze chwalicie, swego nie znacie! szkolenie terenowe pn. „Gra historyczna na zamku Grodziec” 15-16.06.2012 r. Poznaj z nami ofertę turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów i włącz się  w rozwój naszego regionu!


Nabór wniosków rozpoczęty!

2012-06-04 (2264 dni temu)

W związku z rozpoczynającym się dziś naborem na „Małe projekty” oraz „Odnowę i rozwój wsi” przypominamy Państwu kilka istotnych informacji.

Uwaga! Ogłoszenie o naborze wniosków do działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty"

2012-05-17 (2282 dni temu)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz do „Małych Projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

UWAGA!

2012-05-08 (2290 dni temu)

Informujemy, że w związku z pracami firmy Tauron w dniu 9 maja 2012r. - środa - w godz. 8.00-14.00 w biurze Stowarzyszenia nie będzie prądu. W związku z powyższym kontakt z pracownikami biura w formie elektronicznej lub telefonicznej będzie niemożliwy w tych godzinach.
Z uwagi na powyższe, prosimy w sprawach pilnych kontaktować się poprzez kom. 609538810.

Za utrudnienia przepraszamy!

Szkolenie dla beneficjentów działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

2012-05-08 (2290 dni temu)

26 kwietnia br. w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Mściwojowie odbyło się szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Partnerstwo Kaczawskie”, które skierowane było do przyszłych beneficjentów działań Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.