Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Oferta na przeprowadzenie szkolenia wybrana

2012-08-24 (2252 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" informuje, że w związku
z prowadzonym w dniach 6.08.2012 – 20.08.2012 r. naborem na moderatora szkolenia „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości” wybrano ofertę Pana Łukasza Górowskiego. Oferta Łukasza Górowskiego jako jedyna odpowiadała warunkom zawartym w treści zapytania ofertowego.

 

Uwaga! Szkolenie - Skuteczne kierowanie grupą - jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości

2012-08-20 (2255 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) do udziału w szkoleniu skierowanym do sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich, członków organizacji pozarządowych oraz wszystkich aktywnych mieszkańców zainteresowanych rozwojem własnym oraz swojej miejscowości.

UWAGA!

2012-08-09 (2267 dni temu)

Informujemy, że w związku z pracami firmy Tauron w dniu 10 sierpnia 2012r. - piątek - w godz. 8.00-12.00 w biurze Stowarzyszenia nie będzie prądu. W związku z powyższym kontakt z pracownikami biura w formie elektronicznej lub telefonicznej będzie niemożliwy w tych godzinach. Z uwagi na powyższe, prosimy w sprawach pilnych kontaktować się pod nr tel.  609538810.

Za utrudnienia przepraszamy!

Lista rankingowa w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty

2012-08-08 (2267 dni temu)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca br. w Leszczynie  oraz 23 lipca br. w Mściwojowie odbyły się posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia dokonała oceny wniosków złożonych w ramach programu Leader do działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia pn. „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości”

2012-08-06 (2270 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie ” poszukuje moderatora, który przeprowadzi szkolenie pn. „Skuteczne kierowanie grupą – jak zbudować zespół do działania na rzecz swojej miejscowości” w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.