Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wielkanocne warsztaty rękodzieła

2013-02-27 (2151 dni temu)

W ramach przygotowań do 6. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach zaprasza mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w warsztatach rękodzieła.

6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach

2013-02-26 (2153 dni temu)

W imieniu organizatorów 6. Kaczawskiego Jarmarku Wielkanocnego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tej uroczystości.

6. Kaczawski Jarmark Wielkanocny odbędzie się 24 marca 2013 r. w Paszowicach, a jego organizatorami są Gmina Paszowice, Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach i Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Szkolenie pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska” 25-26 luty 2013 r.

2013-02-12 (2167 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców z obszaru LGD (gminy: Paszowice, Mściwojów, Męcinka, Świerzawa, Pielgrzymka, Krotoszyce, Wądroże Wielkie, Bolków, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Wojcieszów) będących członkami organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowane rozwojem swojej organizacji i prawidłowym jej funkcjonowaniem, aktywnie działające w swojej miejscowości i regionie, do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na rzecz lokalnego środowiska”.

 

 

Zmiana rozporządzenia dotyczącego Wdrażania lokalnych strategii rozwoju

2013-02-06 (2173 dni temu)

W związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia br.  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ... został przygotowany wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie loklanych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

Uwaga Konkurs „MASKOTKA KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW”

2013-02-05 (2174 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, z siedzibą w Mściwojowie zaprasza mieszkańców Partnerstwa Kaczawskiego do udziału w konkursie na opracowanie modelu maskotki Krainy Wygasłych Wulkanów.