Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

"Kraina Rumianku..."

2012-07-18 (2220 dni temu)

Od 5 do 8 lipca br. trwał wyjazd szkoleniowy do „Krainy Rumianku” w Hołownie (gm. Podedwórze) oraz do Bałtowa, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Kaczawskie. Skorzystali z niego członkowie stowarzyszenia – głównie panie, choć znalazło się kilku panów, którzy chętnie wzięli udział w wyprawie. „Krainę Rumianku” prowadzi Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego. Z kolei Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” oraz Stowarzyszenie „Delta” prowadzą „Bałtowski Kompleks Turystyczny”.

 

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie"

2012-07-09 (2229 dni temu)

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" informuje, że Posiedzenie Rady "LGD Partnerstwo Kaczawskie" odbędzie się w dniu 12 lipca br. o godzinie 09.00 (czwartek) w Skansenie w Leszczynie.

W Krainie Wygasłych Wulkanów… Na podbój Grodźca

2012-06-19 (2248 dni temu)

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie jest inicjatorem cyklu szkoleń dla lokalnych liderów i animatorów turystyki w naszym regionie. Program realizowany jest pod nazwą „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W miniony weekend partnerzy LGD spotkali się na Grodźcu podczas gry historycznej.

UWAGA! ZMIANA W MAŁYCH PROJEKTACH DOTYCZĄCA WYPRZEDZAJĄCEGO FINANSOWANIA!!!

2012-06-14 (2253 dni temu)

Drodzy Beneficjenci działania małe projekty w dniu 8 czerwca br. weszła w życie ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U.z 2012, poz. 577), co oznacza, że beneficjenci mogą starać się o wyprzedzające finansowanie.

WYJAZD SZKOLENIOWY DO „KRAINY RUMIANKU” DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO KACZAWSKIE”

2012-06-08 (2259 dni temu)

Informujemy, że nasza LGD organizuje w dniach 5-8 lipca 2012 r. bezpłatny Wyjazd szkoleniowy do "Krainy Rumianku" – Hołowno, gm. Podedwórze – prowadzonej przez Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego oraz do Bałtowa, gdzie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt" oraz Stowarzyszenie "Delta" prowadzą „Bałtowski Kompleks Turystyczny”.