Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Goście z Krajny Złotowskiej

2018-07-23 (208 dni temu)

W dniach 18-20.07.2018r. mieliśmy przyjemność gościć na obszarze LGD Partnerstwo Kaczawskie uczestników wizyty studyjnej z LGD Krajna Złotowska z woj. wielkopolskiego w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Goście z Bieszczad

2018-07-17 (214 dni temu)

W dniach 10-12.07.2018r. mieliśmy przyjemność gościć na obszarze LGD Partnerstwo Kaczawskie uczestników wizyty studyjnej z LGD Zielone Bieszczady w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Naszym gościom staraliśmy się pokazać jak najwięcej działań na naszym terenie, które są efektem realizacji Programu Leader 2007-2013 oraz Programu Leader 2014-2020.

Zaproszenie na Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące projektów współpracy

2018-07-13 (218 dni temu)

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym projektów współpracy p.n. "Baza zasobów przyrodniczo-kulturowych Krainy Wygasłych Wulkanów. Spotkanie odbędzie się w sobotę 28.07.2018 r o godzinie 12.00 - 14.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Zaproszenie w załączniku.

Kaczawski Piknik Geologiczny

2018-07-10 (221 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na Kaczawski Piknik Geologiczny w sobotę 28.07.2018 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, w godzinach 14:00 – 17:00.
Impreza jest adresowana do turystów wypoczywających w okolicy oraz mieszkańców zainteresowanych regionem Gór i Pogórza Kaczawskiego, szczególnie pod kątem geologii. W czasie pikniku odbędą się warsztaty rodzinne, pokazy cięcia agatów, wykłady, geologiczna gra planszowa oraz ognisko.

 

Wyjazd studyjny na obszar LGD Krajna Złotowska

2018-07-09 (222 dni temu)

W dniach 3-5 lipca br. wzięliśmy udział w wizycie studyjnej na obszarze LGD Krajna Złotowska w województwie wielkopolskim. W wyjeździe udział wzięli członkowie Zarządu LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady i członkowie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, a także przedstawiciele samorządu,lokalni liderzy, sołtysi, prezesi lokalnych stowarzyszeń, wytwórcy oraz pracownicy biura LGD. Przypomnijmy, że wyjazd zrealizowany został w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
Wyjazd okazał się wspaniałym doświadczeniem oraz skarbnicą pomysłów dla naszych kaczawskich działaczy. Wiele zobaczyliśmy i wiele podpatrzyliśmy. Wracamy – bardzo zadowoleni, z głową pełną pomysłów i nowych zamierzeń. Nasza wizyta została bardzo starannie zaplanowana i zorganizowana przez biuro LGD Krajna Złotowska z Dyrektorem panem Markiem Romańcem na czele, który jest również autorem całego projektu.