Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Szkolenie Rady LGD

2018-03-20 (152 dni temu)

W dniu 19 marca br. w Mściwojowie odbyło się szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pn. „Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania w procesie oceny wniosków". W spotkaniu udział wzięli również pracownicy biura LGD. Szkolenie zostało zorganizowane w związku z zakończonymi naborami wniosków – nabór nr 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018.

11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny

2018-03-16 (156 dni temu)

W imieniu organizatorów zapraszamy na 11. Kaczawski Jarmark Wielkanocny w Paszowicach. Jarmark odbędzie się w Niedzielę Palmową, 25 marca br. Szczegóły na plakacie.

Posiedzenie Rady

2018-03-15 (157 dni temu)

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska informuje, że zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, w dniu 22 marca 2018r. w czwartek o godz. 8.00, odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady LGD dla naborów 8/2018; 9/2018; 10/2018; 11/2018 przeprowadzanych w terminie od 15 lutego do 2 marca 2018r..

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”: Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów.

Przewodnicząca Rady

Żaneta Klonowska

Zakończono kolejne nabory wniosków

2018-03-05 (167 dni temu)

W dniu 2 marca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach pięciu naborów nr:

8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018

zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie”.

Kraina Wygasłych Wulkanów jako atrakcja Targów Turystycznych we Wrocławiu

2018-02-28 (172 dni temu)

W dniach od 23 do 25 lutego br. odbyła się 10. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych i Czasu Wolnego we wrocławskiej Hali Stulecia. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” otrzymało do dyspozycji stoisko pod szyldem Dolnego Śląska, dzięki czemu przez trzy dni mogliśmy promować Krainę Wygasłych Wulkanów, nasze lokalne atrakcje, zabytki, ofertę warsztatową, ofertę noclegową i gastronomiczną oraz Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie.