Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

6 Święto Pierogów w Paszowicach - 25.08.2013 r.

2013-08-13 (2013 dni temu)

Zapraszamy na 6 Święto Pierogów w Paszowicach.

VIII Dzień Szkółkarza i Sadownika - Targoszyński Scyzoryk 18 sierpnia 2013 r.

2013-08-13 (2013 dni temu)

Zapraszamy już po raz VIII na Targoszyński Scyzoryk, który odbędzie się jak co roku w Targoszynie. W załączeniu szczegółowy program.

IV Mierczycka Cukiniada 15.08.2013 r.

2013-08-13 (2013 dni temu)

Zapraszamy na Mierczycką Cukiniadę do Mierczyc 15 sierpnia 2013 r.

15 sierpnia 2013 r. Świeto Pstrąga

2013-08-08 (2018 dni temu)

Zapraszamy na Święto Pstrąga do Bolkowic.

Szkolenie dla beneficjentów działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz "Małe projekty"

2013-08-06 (2020 dni temu)

W związku z planowanym naborem wniosków do działań „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty” w dniach 16 września - 11 października 2013 r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” organizuje szkolenie dla przyszłych wnioskodawców aplikujących o środki w ramach w/w działań w dniu 12 sierpnia 2013 r.