Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH

2018-05-24 (173 dni temu)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do zatrudnienia na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Zatorska zamieszkała w Godziszowej.

Uzasadnienie:
Pani Anna Zatorska posiada odpowiednie doświadczenie, predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania obowiązków na tym stanowisku.

Mściwojów, 24.05.2018r.


Prezes Zarządu
Piotr Pieniążek

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

2018-05-24 (173 dni temu)

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

2018-05-24 (173 dni temu)

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW z dn. 24.05.2018r.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja

realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE SPECJALISTY DS. ORGANIZACYJNO-PROMOCYJNYCH

2018-05-21 (176 dni temu)

Informujemy, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się jedyna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Imię i Nazwisko: Anna Zatorska

Miejsce zamieszkania: Godziszowa

Mściwojów, 21.05.2018r.

Prezes Zarządu
Piotr Pieniążek

 

Posiedzenie Rady ws. złożonego protestu

2018-05-14 (183 dni temu)

Informujemy, że w dniu 11 maja 2018r. o godz. 8.00, w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie złożonego protestu (nabór 9/2018).