Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu złotowskiego

2018-06-25 (141 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" wraz
z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, który zaplanowany jest w dniach 3-5 lipca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”.
Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnym browarze, w Gospodarstwie Agroturystycznym Hawaje, warsztaty rękodzielnicze a także degustacja potraw tradycyjnych dla Krajny Złotowskiej.
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
76 872 87 18.

Przeszkoleni z RODO

2018-06-19 (147 dni temu)

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych – wiele się o tym ostatnio mówi, zwłaszcza, że od 25 maja br. przepisy RODO mają pełne zastosowanie. A stosować się do nich muszą niemal wszyscy - w tym również organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, ochotnicze straże pożarne czy koła łowieckie. Organizacje takie muszą spełnić szereg obowiązków, które płyną z treści norm zawartych w nowym rozporządzeniu. I nie ważne czy dana organizacja skupia 7 czy 170 osób… RODO musi być wdrożone. Problem rodzi się, gdy jest to mała organizacja, dysponująca bardzo małym budżetem i szeregiem ograniczeń komunikacyjnych. Jak więc odnaleźć się w RODO?
Naprzeciw takim lokalnym problemom wyszło Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, które w swych strukturach skupia wiele organizacji pozarządowych.

Współpraca z 3 województwami w ramach Projektu KSOW

2018-06-18 (148 dni temu)

Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerem w Projekcie KSOW pn. "Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”, na który dofinansowanie w wysokości 226 181,34 zł otrzymało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska.

Warsztaty przygotowujące do aplikowania o środki w ramach projektów grantowych

2018-06-13 (153 dni temu)

Zapraszamy na warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:

1.1. Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk – nr 1/2018/G
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej – nr 2/2018/G
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów – nr 3/2018/G

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19.06.2018r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. konkursów grantowych

2018-06-11 (155 dni temu)

Szanowni Państwo – informujemy, że w sobotę 16.06.2018r. podczas szkolenia dot. RODO w siedzibie Stowarzyszenia „NASZE RIO”, po spotkaniu z prawnikiem, w drugiej części od godz. 14.05 do 16.15 pracownicy biura LGD poprowadzą konsultacje dot. Grantów oraz możliwości aplikowania w przyszłych konkursach z zakresu działania 19.2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Spotkanie dotyczyć będzie głównie aplikowania do obecnych konkursów grantowych, w związku z tym prosimy osoby, które już zaczęły przygotowywać wniosek, aby zabrały ze sobą wydruki.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, zwłaszcza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, instytucji kulturalnych i turystycznych, a także przedstawicieli Gmin, którzy zamierzają aplikować do projektów grantowych.