Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Kaczawski Piknik Geologiczny

2018-07-10 (126 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na Kaczawski Piknik Geologiczny w sobotę 28.07.2018 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie, w godzinach 14:00 – 17:00.
Impreza jest adresowana do turystów wypoczywających w okolicy oraz mieszkańców zainteresowanych regionem Gór i Pogórza Kaczawskiego, szczególnie pod kątem geologii. W czasie pikniku odbędą się warsztaty rodzinne, pokazy cięcia agatów, wykłady, geologiczna gra planszowa oraz ognisko.

 

Wyjazd studyjny na obszar LGD Krajna Złotowska

2018-07-09 (127 dni temu)

W dniach 3-5 lipca br. wzięliśmy udział w wizycie studyjnej na obszarze LGD Krajna Złotowska w województwie wielkopolskim. W wyjeździe udział wzięli członkowie Zarządu LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady i członkowie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, a także przedstawiciele samorządu,lokalni liderzy, sołtysi, prezesi lokalnych stowarzyszeń, wytwórcy oraz pracownicy biura LGD. Przypomnijmy, że wyjazd zrealizowany został w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
Wyjazd okazał się wspaniałym doświadczeniem oraz skarbnicą pomysłów dla naszych kaczawskich działaczy. Wiele zobaczyliśmy i wiele podpatrzyliśmy. Wracamy – bardzo zadowoleni, z głową pełną pomysłów i nowych zamierzeń. Nasza wizyta została bardzo starannie zaplanowana i zorganizowana przez biuro LGD Krajna Złotowska z Dyrektorem panem Markiem Romańcem na czele, który jest również autorem całego projektu.

Zakończenie naborów wniosków na projekty grantowe

2018-07-02 (134 dni temu)

W dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach trzech naborów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „LGD Partnerstwo Kaczawskie” na przedsięwzięcia:
1.1 Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i Promocja dobrych praktyk
1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno- edukacyjnej
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Łącznie w konkursach wpłynęło 13 wniosków na kwotę 307 512 zł. przy limicie wszystkich dostępnych środków 300 000 zł.

 

Operacja własna nr 2/2018/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

2018-06-28 (138 dni temu)

W związku z umieszczeniem w dniu 24.05.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

Operacja własna nr 1/2018/OW – brak zgłoszeń zamiaru realizacji

2018-06-28 (138 dni temu)

W związku z umieszczeniem w dniu 24.05.2018 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” - www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 25.06.2018 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.