Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ocena Rady operacji własnych LGD

2018-08-13 (92 dni temu)

Informujemy, że Rada Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" na Posiedzeniu Rady LGD w dniu  6 sierpnia 2018r. pozytywnie oceniła wnioski złożone przez Zarząd LGD na operacje własne.

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym do LGD Krasnystaw Plus

2018-08-07 (98 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Krajna Złotowska, LGD Zielone Bieszczady) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus, który zaplanowany jest w dniach 20-22 sierpnia 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD”.

Informacja o posiedzeniu Rady LGD

2018-07-30 (106 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 6 sierpnia 2018r. o godz. 8.00 dla naborów granatowych przeprowadzonych w terminie od 15 do 29 czerwca 2018r.

Goście z Krajny Złotowskiej

2018-07-23 (113 dni temu)

W dniach 18-20.07.2018r. mieliśmy przyjemność gościć na obszarze LGD Partnerstwo Kaczawskie uczestników wizyty studyjnej z LGD Krajna Złotowska z woj. wielkopolskiego w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).

Goście z Bieszczad

2018-07-17 (119 dni temu)

W dniach 10-12.07.2018r. mieliśmy przyjemność gościć na obszarze LGD Partnerstwo Kaczawskie uczestników wizyty studyjnej z LGD Zielone Bieszczady w ramach projektu „Cztery podejścia jeden cel – wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD” sfinansowany z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Naszym gościom staraliśmy się pokazać jak najwięcej działań na naszym terenie, które są efektem realizacji Programu Leader 2007-2013 oraz Programu Leader 2014-2020.