Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Realizacja LSR w 2019 roku - prezentacja operacji własnych i grantów"

2019-01-14 (33 dni temu)

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne "Realizacja LSR w 2019 roku - prezentacja operacji własnych i grantów", które odbędzie się dnia 24 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach o godzinie 14.00.

Bezpłatne zajęcia ekologiczne w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej

2019-01-10 (37 dni temu)

Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza grupy szkolne do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Nasza LGD podpisała pierwsze umowy na 3 granty i 2 operacje własne!

2019-01-07 (40 dni temu)

Informujemy, że z końcem 2018 roku udało się podpisać wszystkie umowy na projekty grantowe i operacje własne.

Zaproszenie na Walne Zebranie Stowarzyszenia "LGD Partnerstwo Kaczawskie"

2019-01-07 (40 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

2018-12-19 (59 dni temu)

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, czas pełen uroku, czas podsumowań i zadumy.

To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.

W tym pięknym czasie życzymy,by Święta Bożego Narodzenia były okresem pojednania i spokoju.

A Nowy rok 2019 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność, spełnienie marzeń oraz pogodę ducha

życzą Zarząd oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.