Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

Informujemy, że w związku z budową trasy S3 obowiązuje objazd na trasie Jawor-Mściwojów. Objazd przez Niedaszów jest bardzo dobrze oznakowany i wydłuża czas dojazdu do naszego biura tylko o niecałe 5 minut.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjlanych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych

2017-11-10 (132 dni temu)

Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Jeleniogórski organizuje spotkanie dotyczące rozwoju organizacji pozarządowych ( dotacje, wsparcie finansowe, bezpłatne szkolenia, doradztwo formalno-prawne itp.).
Spotkanie dobędzie się 23.11.2017 (czwartek) o godz. 10:00 w Villa Greta w Dobkowie.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

2017-11-02 (139 dni temu)

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” pragną zaprosić Państwa na organizowany „XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy”, który odbędzie się w Pałacu w Krotoszycach w niedzielę - 10 grudnia 2017r. od godz. 12.00.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego- spotkania informacyjno-konsultacyjne

2017-10-31 (141 dni temu)

Od 25 października br. pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” przeprowadzają spotkania informacyjno - konsultacyjne na terenie Partnerstwa Kaczawskiego pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego". Spotkania wynikają z potrzeby opracowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z wprowadzonymi Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017r. i nr 6/4/2017r.z dnia 2.10.2017 r. Zmian należy również dokonać w procedurach wyboru operacji, kryteriach wyboru operacji i harmonogramie naborów, aby dostosować je do zmienionych ostatnio przepisów prawa – nowelizacja Ustawy RKLS z dn. 20.02.2015r. która obowiązuje od 2 września br. oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RKLS z dn. 10.08.2017r., które weszły w życie 9 września br.

XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy - informacja dla wystawców i zespołów

2017-10-30 (143 dni temu)

Miło nam poinformować, że tegoroczny XI Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się 10 grudnia w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach. Zapraszamy więc rękodzielników i artystów z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego do zgłaszania udziału jako wystawcy w tym wydarzeniu. Karta zgłoszeniowa w załączniku. Czekamy również na zgłoszenia zespołów, kolędników, chórów i solistów chcących wystąpić podczas Jarmarku.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 listopada 2017r. – lub do wyczerpania miejsc – faxem, pocztą lub e-mailem:
Gminny Ośrodek Kultury
Paszowice 142, 59-411 Paszowice
Małgorzata Świderska – członek Zarządu Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”
tel. 76 870 11 13
e-mail: swiderska@paszowice.pl

Zapraszamy