Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło realizację operacji własnej nr 6/2020/OW

2021-10-04 12:00

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie rozpoczęło we wrześniu realizację operacji własnej nr 6/2020/OW „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. Program obejmie swym zasięgiem po dwie szkoły z każdej z 14 gmin z obszaru LGD.
Celem programu jest zwiększenie świadomości uczniów na temat Krainy Wygasłych Wulkanów oraz budowanie lokalnej tożsamości w oparciu o regionalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
Do tej pory zajęcia odbyły się w Szkołach Podstawowych w Złotoryi (SP nr 3), Gierałtowcu, Męcince i Piotrowicach. W każdej ze szkół zostały przeprowadzone warsztaty dla dwóch grup wiekowych – klas I – III oraz IV – VIII. W trakcie zajęć uczestnicy lepiej poznali region w którym mieszkają, a w szczególności jego dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe oraz historyczne, posiłkują się edukacyjnymi grami stworzonymi na potrzeby realizowanego programu. Przygotowane gry czyli Skarby Geoparku, Podróż po Geoparku, Geoparkowe Memory, Geoparkowa Oś Czasu oraz Geoparkowa 50 -tka mają na celu promocję Krainy Wygasłych Wulkanów oraz wsparcie nauczycieli i edukatorów w pracy z dziećmi i młodzieżą z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Po ukończonych zajęciach każda szkoła otrzyma po dwa komplety geoparkowych gier oraz materiały edukacyjne dotyczące regionu.
Edukację w placówkach z obszaru LGD prowadzą doświadczeni edukatorzy (geolodzy, przyrodnicy oraz historycy) z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie.
Po zakończeniu zaplanowanych zajęć w szkołach odbędą się dwa konkursy o tematyce regionalnej dla dwóch grup wiekowych, w których przewidziane są nagrody rzeczowe przydatne do edukacji tj. tablety, bezprzewodowe myszki czy słuchawki z mikrofonem.
Operacja Własna nr 6/2020/OW pt. "Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Biuro LGD

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -