Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR

2021-10-05 03:24

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców LGD, w szczególności dla członków Zarządu i Rady oraz Zespołu ds. aktualizacji LSR pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”.


Spotkanie odbędzie się w czwartek 07.10.2021r. w godz. 15.00 – 19.00 w Hotelu „Pałac Krotoszyce” w Krotoszycach (sala nad basenem)

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych z terenu Gmin:
Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja- Gmina Wiejska, oraz Miasta Wojcieszów i Złotoryja.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18 oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -