Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Misja ewaluacyjna Światowej Sieci Geoparków UNESCO

2021-09-30 05:00

W dniach 20-23 na terenie naszego Partnerstwa odbywała się misja ewaluacyjna dotycząca włączenia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Stowarzyszenie Kaczawskie, po opracowaniu inwentaryzacji naukowej geostanowisk, sfinansowanej min. ze środków naszej Strategii w ramach Inicjatywy Leader, wspólnie z interesariuszami Geoparku (min. nasze Stowarzyszenie „Lokalna Grupa działania Partnerstwo Kaczawskie”) wysłało naszą aplikację do siedziby UNESCO w Paryżu. Po półtorej roku od złożonego wniosku przyjechało do nas dwóch przedstawicieli Światowej Sieci Geoparków UNESCO: Ilias Valiakos z Grecji i Margaretha Roelfs z Holandii, którzy mieli za zadanie ocenić w terenie walory geologiczne, kulturowe, edukacyjne oraz poziom współpracy w Górach i na Pogórzu Kaczawskim. Przez 3 dni ewaluatorzy wraz z przedstawicielami Geoparku KWW poznawali region odwiedzając najważniejsze geopunkty, centra edukacyjne, zabytki kultury czy inne charakterystyczne miejsca/obiekty leżące w granicach geoparku.

Ewaluatorzy przyjechali również do naszego Biura LGD, gdzie mogliśmy zaprezentować ogrom dotychczas przygotowanych publikacji - szczególnie tych po 2019, które zawierają już logo i wizualizację Geoparku KWW. Pokazaliśmy również nasze produkty lokalne i wygrane w konkursie geogadżety. Na spotkaniu odpowiadając na szczegółowe pytania przedstawicieli UNESCO, pracownicy i Zarząd LGD opowiadali o pozyskanych dotychczas środkach, o strukturze LGD, o realizowanych dodatkowych projektach - sprzyjających promocji regionu, oraz edukacji i animacji mieszkańców a także o najbliższych planach na przyszłość i przygotowaniu nowej strategii na perspektywę finansowania 2021-2027.


Ewaluacja zakończyła się spotkaniem podsumowującym, podczas którego otrzymaliśmy wiele cennych uwag. Goście z UNESCO byli pod wrażeniem bogactwa geologicznego oraz kulturowego na naszym terenie, współpracy pomiędzy samorządami, stowarzyszeniami i mieszkańcami jak również kompletności złożonej przez nas dokumentacji, szczególnie w części geologicznej, za co dziękujemy Społecznej Radzie Naukowej przy Stowarzyszeniu Kaczawskim, której przewodniczy prof. Piotr Migoń. W trzecim dniu misji w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się też spotkanie z osobami z Rady Naukowej, które od początku wspierają inicjatywę Geoparku, a wiele z tych osób pracowało nad programem edukacyjnym Sudeckiej Zagrody. Swoich reprezentantów na to spotkanie delegowały: Polska Akademia Nauk, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ich obecność i zaangażowanie w inicjatywę potwierdza silne wsparcie środowiska naukowego, co zostało również pochwalone przez ewaluatorów.
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. Podczas ewaluacji zwrócono nam uwagę, że identyfikacja wizualna Geoparku w terenie nie jest widoczna, a każda tablica edukacyjna i materiały promocyjne poszczególnych instytucji i samorządów nie są spójne i graficznie "z innej parafii". Bardzo mało mamy też informacji w języku angielskim. Te i inne uwagi będziemy teraz na bieżąco próbowali przekazać poszczególnym interesariuszom Geoaparku, licząc na zrozumienie i wypracowanie rozwiązań, które w najbliższym czasie poprawią nasz wizerunek dla potencjalnego turysty z zagranicy. W najbliższym czasie Stowarzyszenie zorganizuje więc spotkania informacyjno-konsultacyjne w tym temacie oraz spawach bieżących LGD.
Z niecierpliwością czekamy na oficjalny raport, który pojawi się na stronie UNESCO i wskaże nam konieczne do wdrożenia działania. Ostateczna decyzja UNESCO o wpisaniu Geoparku KWW do światowej sieci UNESCO będzie znana najwcześniej wiosną 2022 roku.
Chcielibyśmy serdeczne podziękować wszystkim, którzy sprawili, że program tej misji był tak ciekawy, różnorodny i profesjonalnie przygotowany. Dziękujemy za przygotowanie materiałów i prezentacji, doskonałe jedzenie, zaproszenie gości i całą koordynację na miejscu. Szczególne podziękowania należą się osobom prywatnym, samorządom i organizacjom pozarządowym, którzy partycypowali w kosztach pobytu ewaluatorów, przygotowywali spotkania, konferencje i uroczyste poczęstunki. Było to bardzo miłe i tradycyjnie potwierdziło naszą polską gościnność.
Możliwość przynależności do światowej społeczności geoparkowej oraz promowanie się certyfikatem UNESCO będzie zwieńczeniem kilkunastu lat oddolnych działań w Krainie Wygasłych Wulkanów oraz niesamowity prestiż dla naszego regionu! Możemy być trzecim Geoparkiem UNESCO w Polsce, oraz czwartym miejscem na Dolnym Śląsku z prawem do jego używania. Trzymajmy kciuki!

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -