Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy Grantobiorców na podpisanie umowy

2021-06-08 03:21


Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie informuje, że zakończyła się weryfikacja wniosków grantowych w Urzędzie Marszałkowskim, w rezultacie czego Zarząd LGD podpisał 3 umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego na realizację 3 projektów grantowych:
- 8/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
- 9/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
- 10/2020/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.
Zapraszamy więc przedstawicieli poszczególnych organizacji o kontakt telefoniczny w celu umówienia indywidualnego terminu podpisania umowy.
Przypomnijmy, że łącznie w konkursach grantowych wpłynęło 15 wniosków na kwotę 299 828 zł przy limicie wszystkich dostępnych środków 300 000 zł.