Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Ogłaszamy kolejne konkursy grantowe

2020-10-14 11:45

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Tym razem zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania w ramach następujących konkursów grantowych:

8/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu.
9/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego.
10/2020/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.

Szczegóły w zakładce NABORY PROW. Zapraszamy

Zdjęcia

  •  -
  •  -