Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Film szkoleniowy - "Partnerstwo Kaczawskie - historia prawdziwa"

2020-07-10 12:00

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego filmu szkoleniowego- pokazującego dobre praktyki aktywizacji mieszkańców i rozwoju lokalnych organizacji społecznych, czego efektem jest nasza LGD oraz Geopark KWW.

Historia działań partnerskich w regionie Krainy Wygasłych Wulkanów czyli Gór i Pogórza Kaczawskiego, opowiedziana przez założycieli, liderów, pracowników, partnerów i wolontariuszy.

https://www.youtube.com/watch?v=uHnk7wLdNYc&feature=youtu.be

Dziękujemy ekipie z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej: Julii i Marcinowi za scenariusz, reżyserię i montaż filmu.

Dziękujemy również wszystkim za udział w nim oraz pomoc w jego wykonaniu!

Film współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z EFFROW, działanie N19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji realizowane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Zdjęcia

  •  -
  •  -