Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Znamy wyniki naborów w ostatnich konkursach na działanie 19.2 Inicjatywy Leader

2019-10-26 04:37

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 21 października 2019 r. w Krotoszycach trzynastu członków Rady oceniło w sumie 16 wniosków.

W poniedziałek 28 października br. Biuro LGD przekaże je do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu dalszej weryfikacji, która po kontroli przeprowadzonego naboru i wyboru operacji, powinna nastąpić w terminie najbliższych 4 miesięcy.

Do wszystkich Wnioskodawców zostanie również wysłana drogą pocztową informacja o wynikach oceny – LGD prosi o niezwłoczne odebranie korespondencji.

Ponadto na tym posiedzeniu Rada pozytywnie oceniła i wybrała do finansowania jeden grant złożony przez Stowarzyszenie Nasze Janowice jako grant uzupełniający do zeszłorocznego projektu grantowego nr 2/2018/G.

Szczegółowe dokumenty znajdują się w zakładkach dotyczących poszczególnych naborów.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyboru w poszczególnych naborach.

Zdjęcia

  •  -
  •  -
  •  -
  •  -