Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Informacja

2019-10-17 12:45

Informujemy, że w związku z Posiedzeniem Rady LGD oraz szkoleniem - w dniu 21.10.2019r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne do godz. 10.00, a w dniu 22.10.2019r. biuro będzie nieczynne.