Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Posiedzenie Rady LGD

2019-10-14 03:01

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 21 października 2019r. o godz. 15.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 18 września do 4 października 2019r.
Spotkanie odbędzie się w Hotelu „Pałac Krotoszyce” w Krotoszycach.


Posiedzenie będzie dotyczyło oceny wniosków w ramach:
- 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - nr 15/2019
- 2.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw - nr 16/2019
- 3.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej - nr 17/2019
- oraz Grantu nr 4/2019/G - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU NR 2/2018/G na przedsięwzięcie 1.2 Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Przewodnicząca Rady
Żaneta Klonowska

Zdjęcia

  •  -