Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Konferencja “Idea geoparku - kompleksowe podejście do zrównoważonej turystyki i promocji regionu”

2019-10-09 12:00

Zsrząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" oraz Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego zapraszają na wspólna konferencję.

W związku z podsumowaniem działań zmierzających do przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, zapraszamy na dwa wydarzenia, które podsumują dotychczasowe działania prowadzone w regionie.


1. Podsumowanie projektu „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt
turystyczny regionu”* - 24 października 2019 (czwartek)
sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
9:30 - 9:45 „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu” -
dlaczego Geopark w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego?
9:45 - 11:00 Wykłady zaproszonych gości z Geoparków UNESCO:
- Blanka Nedvědická , Geopark UNESCO Czeski Raj
- Jacek Koźma, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa
- Piotr Kuliniak, Gmina Łęknica, Geopark UNESCO Łuk Mużakowa
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 12:30 Geopunkty Krainy Wygasłych Wulkanów - wyniki badań terenowych i dyskusja
*Projekt „Geopark “Kraina Wygasłych Wulkanów” - nowy produkt turystyczny regionu” realizowany
jest przez Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Głównym elementem projektu było przygotowanie
inwentaryzacji geologicznej regionu wyznaczenie 130 geopunktów.


2. Konferencja “Idea geoparku - kompleksowe podejście do zrównoważonej
turystyki i promocji regionu”, 24-25 października 2019**
Dzień I - 24 października (czwartek)
sala konferencyjna w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie
13:00 - 13:30 Podsumowanie projektu “Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny
aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
13:30 - 14:30 Obiad
14:30 - 16:30 Sesja wykładowa:
- prof. Piotr Migoń, Uniwersytet Wrocławski
- Agnieszka Chećko, Geosfera Jaworzno
- Michał Poros, geopark Geoland Świętokrzyski
16:30 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 18:00 Rola ekspozycji Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w promocji regionu Geoparku
Krainy Wygasłych Wulkanów i popularyzacji Nauk o Ziemi - zwiedzanie
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej
18:00 - 19:00 Kolacja w formie bufetu


Dzień II - 25 października (piątek)
9:45 Zbiórka na parkingu pod Sudecką Zagrodą Edukacyjną w Dobkowie
10:00 - 15:00 Szkoleniowy wyjazd terenowy - “Mało znane geoatrakcje Geoparku Kraina
Wygasłych Wulkanów”. Prowadzenie wycieczki: Marzena Biernat, Piotr Słomski
(Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie)
15:00 - 16:00 Obiad dla uczestników wycieczki
**Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. “Akademia Kaczawskich Liderów
jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”


Zgłoszenia na wszystkie wydarzenia odbywa się przez formularze dostępne pod adresem:
www.kaczawskie.pl/konferencja
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 października 2019 (poniedziałek).

Zdjęcia

  •  -