Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Projektowanie marki terytorialnej Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

2019-04-15 01:57

W dniach 11-12 kwietnia br. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyły się warsztaty aktywizujące dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Organizatorami spotkania były dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz „Stowarzyszenie Kaczawskie”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Studio ilustratorsko – projektowe Dinksy z Cieszyna. Udział w warsztatach wzięło 28 osób, a wśród nich przedstawiciele lokalnego biznesu, stowarzyszeń i samorządu, a także geolodzy, rękodzielnicy, artyści, pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej oraz pracownicy biura LGD Partnerstwo Kaczawskie.
Uczestnicy warsztatów przez dwa dni intensywnie pracowali nad identyfikacją wizualną powstającego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów. Każdy mógł wypowiedzieć się nt. najciekawszych miejsc i najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych i geologicznych na naszym terenie, a także nt. legend, historii i tradycji. Poprzez specjalnie ułożone dla naszej grupy ćwiczenia, prowadzący spotkanie wydobyli z uczestników ich kreatywność, emocje i odczucia związane z Krainą Wygasłych Wulkanów.
Warsztaty to dopiero pierwszy krok do zaprojektowania marki terytorialnej Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów. Osoby prowadzące dwudniowe spotkanie, zebrały szereg ważnych informacji o regionie, ich mieszkańcach, historii, tradycji oraz naszych odczuciach, spostrzeżeniach i skojarzeniach. Ponadto Studio Dinksy poświęciło jeden dzień na pracę w terenie. Dzięki uprzejmości Julii Jankowskiej, Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, pracownicy Studio Dinksy na własne oczy przekonali się jak piękna i niezwykła jest nasza Kraina Wygasłych Wulkanów. Widząc nasz teren, zasoby geologiczne, przyrodnicze i kulturowe oraz znając, dzięki warsztatom, nasze odczucia, nasze zdanie i nasze spostrzeżenia – można dopiero pracować nad identyfikacją wizualną Geoparku, w tym tak ważne dla wszystkich logo.
Dziękujemy pani Ewelinie Rozpędowskiej, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego oraz pani Julii Jankowskiej, Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – za bardzo dobrą współpracę przy organizacji spotkania oraz udostępnienie sali.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -