Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i w Wojcieszowie

2019-04-09 11:43

Ciekawie i w przemiłej atmosferze przebiegła wizyta integracyjno-studyjna w Podgórkach i Wojcieszowie pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów”. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 kwietnia br. i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten ma się przyczynić do integracji i aktywizacji uczestników, pomóc w nabyciu nowych pomysłów i doświadczeń oraz zachęcić do aktywnego życia w lokalnym społeczeństwie, a także w życiu prywatnym.
W wyjeździe wzięły udział osoby z terenu gminy Mściwojów i gminy Wądroże Wielkie, które zgodnie z założeniami projektu, ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim. Pierwszeństwo w wyjeździe miały osoby, które wzięły udział w spotkaniu rozpoczynającym cały projekt (spotkanie odbyło się 12 marca w Wądrożu Wielkim).
Uczestnicy zobaczyli tego dnia dużo ciekawych miejsc i wspaniałych, aktywnych osób. Pierwszym z takich ciekawych miejsc była wieża widokowa przy ruinie kościoła parafialnego z XIV w. w Podgórkach (Gmina Świerzawa). Z wieży mogliśmy zobaczyć przepiękny widok na Góry i Pogórze Kaczawskie. Następnie nasza grupa udała się do Restauracji Rybnej „Izba Rybacka” w Podgórkach, gdzie właściciele tego wspaniałego obiektu opowiedzieli o swojej pracy i działalności oraz nie dawno utworzonym Homarium. Po bardzo smacznym obiedzie spotkaliśmy się w Wojcieszowie z panią Jolantą Sałek, która jest Prezesem Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych w Wojcieszowie, a także kaczawskim przewodnikiem i aktywnym lokalnym działaczem. Pani Jolanta Sałek zabrała nas na niezwykły spacer na zabytkowy cmentarz rodowy rodziny von Bergmanów. Cmentarzyk najprawdopodobniej powstał w latach 20-tych XX w. Składa się z dwóch obmurowanych miejscowym marmurem tarasów, na których znajdują się nagrobki. O utrzymanie tego miejsca zabiegają członkowie różnych stowarzyszeń i wspólnie wykonują drobne prace porządkowe. Po leśnej wyprawie nasza grupa udała się do Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie na gimnastykę relaksacyjno – ruchową z wykwalifikowaną fizjoterapeutką panią Anną Tokarek - Niezgoda. Wspólne ćwiczenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a po zajęciach pojawiły się wśród naszych pań pomysły na organizację takich zajęć w swoich miejscowościach.
Ostatnim punktem naszego wyjazdu było spotkanie z Zespołem Wojcieszowianki i działaczami Stowarzyszenia „Ziemia Aktywnych”. Pani Jolanta Sałek, Prezes tego Stowarzyszenia, opowiedziała o wielu działaniach jakie podejmowane są w Wojcieszowie, o zrealizowanych projektach, o propagowaniu wolontariatu i organizacji bardzo ciekawych rajdów. Z kolei pani Barbara Ciechanowicz, lider Zespołu Wojcieszowianki, opowiedziała o Zespole, który ma już 36 lat, a także o działaniach i wielu występach. Panie z Zespołu Wojcieszowianki przygotowały dla nas poczęstunek w formie domowych, pysznych ciast, kawy i herbaty. Uczestniczki naszego wyjazdu mogły zobaczyć oryginalne piękne stroje Wojcieszowianek oraz wpisać się do Kroniki, która została odtworzona od 1983r. Wojcieszowianki zaśpiewały dla nas „Hymn Zespołu Wojcieszowianki” autorstwa pani Heleny Paszek, a następnie zaprosiły do wspólnego śpiewu pieśni religijnej „Barka”. Jesteśmy pod wrażeniem działań podejmowanych przez „Wojcieszowianki” oraz Stowarzyszenie „Ziemia Aktywnych”. Cieszymy się, że mogliśmy poznać tego dnia tylu ciekawych i wspaniałych ludzi. Uczestniczki wyjazdu miały okazję zobaczyć jak działają inni, dowiedzieć się jak być aktywnym oraz wymienić się doświadczeniami i pomysłami na lokalne działania oraz aktywność w życiu prywatnym. Ponadto panie zobaczyły piękne miejsca naszej Krainy Wygasłych Wulkanów, a wiele z nich planuje już rodzinne wycieczki do Podgórek i Wojcieszowa.
Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -