Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Mściwojowie

2019-03-15 02:21

14 marca 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty dla Kaczawskich Liderów w ramach operacji własnej nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” realizowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Temat spotkania: Animator a lider ; przywództwo i lider w zespole; wizja zmiany i konflikty w zespole.
Spotkanie poprowadziła Małgorzata Malec z Galerii Rozwoju – wykwalifikowany trener, moderator i animator działań lokalnych. Podczas warsztatów uczestnicy wypracowali kompetencje lidera i animatora, próbowali podczas ćwiczeń budować sieć współpracy w swojej miejscowości. Liderzy rozwiązywali również zagadkę kryminalną p.n. „Zajazd pod czarnym koniem”, która miała na celu zwiększenie świadomości grupy – jak funkcjonuje, co pomaga a co blokuje.
Dziękujemy Wójtowi gminy Mściwojów panu Mariuszowi Forysiowi za udostępnienie Sali narad w Urzędzie Gminy w Mściwojowie. Dziękujemy również Małgorzacie Malec za świetnie przeprowadzone warsztaty.

Operacja własna współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -