Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

2019-03-14 03:21

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: identyfikujesz się z tym?

Kraina Wygasłych Wulkanów to nasza mała ojczyzna, którą pragniemy rozwijać i promować.
Tu mieszkamy, tu pracujemy, z tego miejsca jesteśmy dumni.
Rozwijający się w naszym regionie Geopark to doskonała szansa,
aby dowiedział się o nas świat!
Jednak z czym wyjść do świata? Jak powinna wyglądać wiadomość,
którą dostaną od nas przyszli goście?

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, które odbędą się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie w dniach 11-12 kwietnia 2019r.

Uwolnimy naszą kreatywność, wydobędziemy z regionu to, co cenne:
najciekawsze miejsca, atrakcje przyrodnicze, regionalne tradycje, a może legendy?
Geopark ma być nasz, wspólny, dlatego razem odpowiedzmy na pytania:
- z czym nam się kojarzy? z jakimi emocjami wiąże?
- jak pokazywać nasze najważniejsze wartości?
- czym jest dla nas regionalizm?
- co o swoim regionie wiemy my?

 

Informacje praktyczne:

czas: 11 kwietnia godz. 14:00 - 18:00, 12 kwietnia godz. 9:00 - 16:00

zapewniamy: opiekę doświadczonych trenerów, wyżywienie i przerwę kawową podczas dwóch dni spotkań

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2019r.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Zdjęcia

  •  -