Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Zapraszamy do udziału w projekcie "Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

2019-02-08 11:23

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Spotkanie wprowadzająco - warsztatowe „Bądźmy aktywni” to pierwsze z 14-tu wydarzeń zaplanowanych w tym projekcie. Spotkanie odbędzie się we wtorek 26.02.2019r. w godz. 10.00 – 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby po 60 r.ż. oraz osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (nie wymagającym opiekuna) z gmin: Męcinka, Pielgrzymka, Zagrodno, Złotoryja oraz miasto Złotoryja. Spotkanie jest bezpłatne. Zapewniamy poczęstunek (ciasto, kanapki, napoje) oraz przejazd autobusem w obie strony. Autobus zatrzyma się w każdej ze „stolic” w/w gmin. Dokładną trasę ustalimy po zebraniu formularzy zgłoszeniowych i poinformujemy zainteresowanych.
Będzie ciekawie ! Zapraszamy !
Zgłoszenie do udziału w projekcie należy wysłać na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com do 21.02.2019r.
Operacja własnawspółfinansowana ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” Operacja własna nr 2/2018/OW p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Szczegółowy opis operacji własnej nr 1/2018/OW realizowanej przez Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
p.n. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Cel projektu – rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Krainy Wygasłych wulkanów poprzez aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.

Projekt będzie spełniał funkcję aktywującą, integracyjną, promocyjną, wspierającą i edukacyjną. Ma on zachęcić do aktywnego udziału w życiu społecznym i rozwoju osobistego.

Dla kogo – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego: Seniorzy (po 60 r.ż.) i osoby niepełnosprawne

Miejsce realizacji - teren Partnerstwa Kaczawskiego:
- atrakcje turystyczne, przyrodnicze i kulturowe, Krainy Wygasłych Wulkanów
- miejsca stworzone z pasją przez przedsiębiorczych mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów: zagrody edukacyjne, pracownie, restauracje

Kiedy - luty – listopad 2019r.

Wartość projektu: 57 005,71 zł

Plan działania:
1. Spotkanie wprowadzająco-warsztatowe "Bądźmy aktywni" * dla gmin: Pielgrzymka, Zagrodno, Męcinka, Złotoryja i miasto Złotoryja.
2. Spotkanie wprowadzająco-warsztatowe pn. "Bądźmy aktywni" *dla gmin: Paszowice, Świerzawa, Wojcieszów, Bolków
3. Spotkanie wprowadzająco-warsztatowe pn. "Bądźmy aktywni" * dla gmin: Ruja, Legnickie Pole, Wądroże Wielkie, Mściwojów, Krotoszyce
* Pierwsze 3 spotkania będą miały charakter informacyjno-warsztatowy i ze względu na duży obszar Partnerstwa Kaczawskiego odbędą się w trzech różnych gminach.  Uczestnicy będą mieli zapewnione napoje, ciasto i przekąski w formie kanapek, a także przejazd w obie strony. Przejazd busem zaplanowano na 22 osoby z sąsiednich gmin, a dodatkowo pojawią się osoby, które nie potrzebują dojazdu: np. osoby z wsi, w której odbędzie się spotkanie oraz osoby, które mają możliwość samodzielnego dojazdu.
4. Wyjazd integracyjno-studyjny „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Wojcieszowa i Podgórek (dla osób z Gminy Mściwojów i Wądroże Wielkie) - W programie m.in. przejście na leśny cmentarz Bergmannów, prezentacja działalności Stowarzyszenia Ziemia Aktywnych z Wojcieszowa z pokazem zdjęć, filmu, działań wolontariackich, wspólne ćwiczenia dostosowane dla osób starszych i niepełnosprawnych z wykfalifikowaną fizjoterapeutką, spotkanie z lokalnym Zespołem Wojcieszowianki, rozmowy o lokalnych działaniach, poczęstunek w formie kawy, herbaty i ciasta. Uczestnicy zwiedzą również kościół z wieżą widokową w Podgórkach. Obiad w Restauracji Izba Rybacka w Podgórkach- jako modelowy przykład innowacyjnej oferty gastronomiczno-turystycznej i bardzo dobry przykład przedsiębiorczości i aktywności. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21 +1 pracownik biura LGD.
5. Wyjazd integracyjno-studyjny „ Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Złotoryi oraz do Pracowni Piernika Artystycznego w Wilkowie (dla osób z Gminy Bolków i Paszowice). W programie: spotkanie z działaczami złotoryjskiego Stowarzyszenia Nasze Rio, w tym prezentacja działalności, wyświetlenie filmu "Opowieść Złotoryjska", jako przykład inicjatywy aktywizującej międzypokoleniowo, poczęstunek, zwiedzanie kościoła Narodzenia NMP z wieżą widokową, zwiedzanie Muzeum Złota, obiad w „Zajazd u Jana”, jako modelowy przykład innowacyjnej oferty gastronomiczno-turystycznej i bardzo dobry przykład przedsiębiorczości i aktywności, warsztaty piernikarskie w Wilkowie. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21 +1 pracownik biura LGD.
6. Wyjazd integracyjno-studyjny „ Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Skansenu Górniczo - Hutniczego w Leszczynie oraz do Pracowni Piernika Artystycznego w Wilkowie (dla osób z Wojcieszowa oraz osób z Miasta i Gminy Świerzawa). W programie zwiedzanie Skansenu Górniczo-Hutniczego, ciekawe warsztaty edukacyjne, spacer ścieżką edukacyjno-przyrodniczą z przewodnikiem, pieczenie podpłomyków, warsztaty czerpania papieru, koło garncarskie, obiad, warsztaty piernikarskie w Wilkowie. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21 +1 pracownik biura LGD.
7. Wyjazd integracyjno-studyjny „ Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Sędziszowej i Świerzawy (dla osób z Gminy Krotoszyce i Męcinka). W programie zwiedzanie Kościoła św. Jana i Katarzyny w Świerzawie, Organy Wielisławskie w Sędziszowej, warsztaty płukania złota i obiad w Młynie Wielisław (Sędziszowa). Obiad w Młynie Wielisław - jako modelowy przykład innowacyjnej oferty gastronomiczno-turystycznej i bardzo dobry przykład przedsiębiorczości i aktywności. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21 +1 pracownik biura LGD.
8. Wyjazd integracyjno-studyjny „ Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Bolkowa i Radzimowic (dla osób z Miasta Złotoryja i z Gminy Złotoryja). W programie zwiedzanie Zamku Bolków, obiad w Bolkowie, prezentacja wsi i gospodarstwa w Radzimowicach z poczęstunkiem, warsztaty pieczenia podpłomyków, wizyta w Zagrodzie Ekologicznej - Biobudownictwo w Radzimowicach. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu, opłaty za warsztaty.
9. Wyjazd integracyjno-studyjny „ Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” do Dobkowa (dla osób z Gminy Zagrodno i Pielgrzymka). W programie zwiedzanie Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie z przewodnikiem, prezentacja multimedialna nt. funkcjonowania i działalności Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, warsztaty ceramiczne z lepienia z podwójnym wypalaniem, krótka prelekcja na temat ginących zawodów oraz historii ceramiki w Galerii pod Aniołem w Dobkowie. Obiad w Villa Greta w Dobkowie, jako modelowy przykład innowacyjnej oferty gastronomiczno-turystycznej oraz bardzo dobry przykład przedsiębiorczości i aktywności. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21+1 pracownik biura LGD.
10. Wyjazd integracyjno-studyjny do Czapli i Grodźca (dla osób z Gminy Ruja i Legnickie Pole). W programie ciekawa prezentacja o lokalnych działaniach prowadzących do rozwoju wsi tematycznej oraz krótki film animacyjny o geologicznej historii wsi. Ponadto interesująca gra terenowa "Poszukiwacze przygód", warsztaty "Peelingujące mydełka" i zajęcia pieczenie podpłomyków na kamieniu. Następnie przejazd na Zamek Grodziec, obiad, zwiedzanie zamku, pokaz walk rycerskich lub tańca. Uczestnicy będą mieli zapewniony przejazd, wyżywienie, bilety wstępu. Liczba uczestników 21 +1 pracownik biura LGD.
11. Warsztat aktywizujący pn. "Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów" w zagrodzie edukacyjnej w Rzeszówku dla osób z miast/gmin: Wądroże Wielkie, Mściwojów, Paszowice, Bolków, Wojcieszów
12. Warsztat aktywizujący pn. "Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów" w zagrodzie edukacyjnej w Rzeszówku dla osób z miast/gmin: Legnickie Pole, Ruja, Krotoszyce, Męcinka, Świerzawa
13. Warsztat aktywizujący pn."Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów" w zagrodzie edukacyjnej w Rzeszówku dla osób z miast/gmin: Złotoryja, Gmina Złotoryja, Zagrodno, Pielgrzymka
Warsztaty aktywizujące i zielarskie odbędą się w Rzeszówku w zagrodzie Zielony Wulkan. Przeprowadzona zostanie również prelekcja: Prawdy i mity żywieniowe „Czy awokado jest zdrowe a smalec taki zły”. Uczestnicy będą mieli zapewnione przerwy kawowe oraz obiad i przejazd wynajętym busem w obie strony.
14. Dwudniowy Zjazd warsztatowy "Jesteśmy aktywni" z zakończeniem projektu dla 28 najbardziej aktywnych uczestników projektu.
Zjazd warsztatowy z noclegiem przewidziany jest dla 28 najaktywniejszych uczestników projektu (plus 1 pracownik biura LGD i 1 prowadzący). Łącznie 30 osób. Uczestnicy pierwszego spotkania i wyjazdu integracyjno-studyjnego zostaną poinformowani o organizowanym wyjeździe warsztatowym z noclegiem. Aby wziąć udział w tym ostatnim spotkaniu - należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym uczestnicy projektu będą mogli wykazać się w jakim stopniu zostali zaktywizowani. W formularzu trzeba będzie opisać swoje pomysły/zamiary na aktywne działania w swojej miejscowości, mile widziane będą również opisy o tym jak projekt wpłynął na ich "codzienność", wskazanie, które podpatrzone w czasie wyjazdów działania innych ludzi były najbardziej interesujące i pobudzające do aktywności i działania. W formularzu należy również zaznaczyć czy dana osoba brała udział w pierwszym spotkaniu i wyjeździe studyjnym. Zarząd LGD, po analizie tych formularzy, wybierze 28 najaktywniejszych i najbardziej pomysłowych osób, które wezmą udział w dwudniowym zjeździe warsztatowym. Warsztaty te opierać się będą na podsumowaniu dotychczasowych spotkań i doświadczeń, wymianie pomysłów, szczegółowych podpowiedziach jak zacząć działać, jak założyć np. Klub Seniora czy stowarzyszenie, jak być aktywnym w swojej wsi/mieście, jak rozwiązywać problemy w grupie, jak być aktywnym na co dzień w swoim prywatnym życiu. Dyskusje i pogadanki przeplatać się będą z ciekawymi zadaniami, grami i zabawami integracyjnymi . Będą więc to warsztaty aktywizująco-integracyjne, warsztaty umiejętności psychospołecznych i działań integracyjnych. Ponadto każdy uczestnik w nagrodę za swoją aktywność i uczestnictwo w projekcie - otrzyma kijki Nordic walking z logo Partnerstwa Kaczawskiego i weźmie udział w szkoleniu z tej dziedziny. Szkolenie takie poprowadzi wykwalifikowany instruktor Nordic Walking z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Na zakończenie zjazdu każdy otrzyma pamiątkowy dyplom. W trakcie zjazdu, uczestnicy zbiorą zdjęcia ciekawych miejsc wykonywane w czasie wszystkich wyjazdów, a następnie sporządzą wstępny projekt pocztówek z Krainy Wygasłych Wulkanów. Uczestnicy dwudniowego zjazdu będą mieli zapewnione wyżywienie, nocleg oraz przejazd wynajętym busem/autobusem w obie strony. Czas trwania: 2 dni.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Więcej informacji pod nr telefonu 76 8728718, 609538810.
Koordynator projektu – Marta Cieślak

 

Zdjęcia

  •  -
  •  -