Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Spotkanie konsultacyjne w Krotoszycach

2019-01-28 02:10

W dniu 24 stycznia br. odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie i uroczyste wręczenie umów z grantobiorcami: Fundacja "HERON" , Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce”, Stowarzyszenie Kaczawskie, Fundacja "WOJCIESZYN WIOSKA DON KICHOTA", Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka, Gmina Złotoryja.
Ponadto pracownicy biura LGD zaprezentowali operacje własne LGD: Nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” i Nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", a także granty realizowane w 2019:
-Grant nr 1/2018/G - Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych praktyk
-Grant nr 2/2018/G - Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej
-Grant nr 3/2018/G - Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dziękuje wszystkim za przybycie, a w szczególności panu Wojciechowi Woźniak – Wójtowi Gminy Krotoszyce za udostępnienie Świetlicy Wiejskiej oraz paniom ze Stowarzyszenia „Nasze Krotoszyce” za przygotowanie bardzo dobrego poczęstunku i przygotowanie sali.

 

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -