Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zapraszamy na wyjazd do Czapli i Zamku Grodziec

2019-06-24 (112 dni temu)

Informujemy, że 3 lipca 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Czapli i Zamku Grodziec dla osób z Gminy Legnickie Pole i Gminy Ruja.

Seniorzy odwiedzili Skansen w Leszczynie i Pracownię Piernika Artystycznego w Wilkowie

2019-06-21 (115 dni temu)

Dnia 18 czerwca br. Seniorzy z Miasta i Gminy Świerzawa oraz z Miasta Wojcieszów wzięli udział w wyjeździe integracyjno-studyjnym do Skansenu Górniczo-Hutniczego w Leszczynie oraz do Pracowni Piernika Artystycznego w Wilkowie. Wyjazd ten to kolejny etap realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wydarzenie animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Rzeszówku!

2019-06-19 (118 dni temu)

W minioną sobotę - 15 czerwca Kaczawscy Liderzy wzięli udział w szkoleniu p.n. „Zielony Wulkan – Bioróżnorodność, ochrona środowiska, zasoby naturalne szansą na rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów”. Szkolenie odbyło się w Rzeszówku u państwa Marty i Macieja Zawierucha. Pani Marta Zawierucha jest beneficjentką Naboru z 2017 r. na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014 - 2020, gdzie w organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie konkursie zdobyła I miejsce na liście rankingowej z projektem p.t. „Zielony Wulkan – podjęcie działalności gospodarczej podnoszącej atrakcyjność turystyczną Krainy Wygasłych Wulkanów w zakresie edukacji proekologicznej, konsumenckiej oraz zrównoważonego rozwoju”.

Zapraszamy na warsztat aktywizujący w Rzeszówku pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów”

2019-06-17 (119 dni temu)

Informujemy, że 26 czerwca 2019r. odbędzie się wyjazd na warsztat aktywizujący w Rzeszówku pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Będzie to wyjazd do Zagrody Edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku dla uczestników projektu „Kaczawska inicjatywa” z gmin: Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Ruja, Wądroże Wielkie.