Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na wyjazd do Geoparku Łuk Mużakowa

2019-05-15 (94 dni temu)

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza głównych interesariuszy tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, tj. przedstawicieli samorządów lokalnych (wójtów, burmistrzów, starostów lub osoby wytypowane przez nich), Lasów Państwowych z obszaru działania LGD oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie geoparku na WYJAZD STUDYJNY DO GEOPARKU ŁUK MUŻAKOWA,który odbędzie się w piątek 7 czerwca 2019r.

„Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” – wyjazd do Bolkowa i Radzimowic

2019-05-13 (96 dni temu)

Informujemy, że 23 maja 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Bolkowa i Radzimowic dla osób z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja.

 

Konkurs na ciekawą inicjatywę animacyjną

2019-05-08 (102 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" ogłasza konkurs na ciekawą inicjatywę animacyjną.
Konkurs adresowany jest do uczestników projektu „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów ”, który realizowany jest w ramach operacji własnych. Wniosek i regulamin konkursu w załączeniu.

Uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów spotkali się po raz szósty

2019-04-30 (109 dni temu)

W sobotę 27.04.2019 r. uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów spotkali się po raz szósty, tym razem w Dobkowie w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, aby poznać przykład rozwoju organizacji pozarządowej dzięki współpracy trzech sektorów.