Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Informacja

2019-10-28 (157 dni temu)

Informujemy, że w dniu 28 października 2019r. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne  tylko do godziny 11.30 w związku z wyjazdem do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami z ostatnich naborów.

Ponadto w dniu 29 października 2019r. biuro LGD będzie nieczynne w związku z wyjazdem wszystkich pracowników biura na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski.

Znamy wyniki naborów w ostatnich konkursach na działanie 19.2 Inicjatywy Leader

2019-10-26 (159 dni temu)

Na posiedzeniu Rady LGD w dniu 21 października 2019 r. w Krotoszycach trzynastu członków Rady oceniło w sumie 16 wniosków.

W poniedziałek 28 października br. Biuro LGD przekaże je do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w celu dalszej weryfikacji, która po kontroli przeprowadzonego naboru i wyboru operacji, powinna nastąpić w terminie najbliższych 4 miesięcy.

Informacja

2019-10-17 (167 dni temu)

Informujemy, że w związku z Posiedzeniem Rady LGD oraz szkoleniem - w dniu 21.10.2019r. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie czynne do godz. 10.00, a w dniu 22.10.2019r. biuro będzie nieczynne.

Posiedzenie Rady LGD

2019-10-14 (171 dni temu)

Informujemy, że Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Pani Żaneta Klonowska, zgodnie z § 10 Regulaminu Rady, zarządziła Posiedzenie Rady LGD na dzień 21 października 2019r. o godz. 15.00 dla naborów przeprowadzonych w terminie od 18 września do 4 października 2019r. Spotkanie odbędzie się w Hotelu „Pałac Krotoszyce” w Krotoszycach.