Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Wyjazd edukacyjny do Geoparku Przedgórze Sudeckie

2019-08-29 (106 dni temu)

Kaczawscy Liderzy wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Geoparku Przedgórze Sudeckie. Wyjazd organizowany był w ramach Operacji własnej nr 1/2018/OW p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.

Relacja z wyjazdu Seniorów do Zagrody Zielony Wulkan

2019-08-22 (112 dni temu)

Dnia 20 sierpnia br. pracownicy biura Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowali warsztaty aktywizujące w Zagrodzie Edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku u państwa Marty i Macieja Zawierucha. Spotkanie pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” odbyło się w ramach realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Było to już trzynaste z czternastu wydarzeń z tego projektu. Tym razem do udziału w wyjeździe zostali zaproszeni seniorzy i osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z gmin: Krotoszyce, Pielgrzymka, Zagrodno, Gmina Złotoryja i Miasto Złotoryja.

Zjazd warsztatowy „Jesteśmy aktywni” na zakończenie projektu „Kaczawska inicjatywa”

2019-08-12 (122 dni temu)

Informujemy, że w terminie 5-6 września 2019r. odbędzie się zjazd warsztatowy z noclegiem pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Zjazd odbędzie się w Pałacu w Grobli (Gmina Paszowice) i stanowi punkt końcowy projektu, czyli ostatnie z czternastu przeprowadzonych już wydarzeń.
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wyłącznie uczestników projektu „Kaczawska inicjatywa”. Spośród przesłanych formularzy zgłoszeniowych, Zarząd LGD Partnerstwo Kaczawskie wyłoni 28 najaktywniejszych osób.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców i osób chcących założyć działalność gospodarczą

2019-08-12 (122 dni temu)

W związku z planowanym terminem naboru od 18.09.2019 do 04.10.2019 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą z terenu LGD, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
na
Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dotyczące m.in. wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” na przedsięwzięcia:
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
które odbędzie się w środę 4 września 2019 r. o godz. 10.00 – 14.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie