Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Życzenia Świąteczne

2020-04-07 (197 dni temu)

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”

Zakończyliśmy realizację Operacji własnej - mamy nowe mapy i przewodnik

2020-04-06 (198 dni temu)

Informujemy, że zakończyliśmy realizację operację własną Nr 4/2019/OW pn. „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów” - nr umowy 00768-6935-UM0131333/19, realizowaną od 6 sierpnia 2019r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach EFFROW.

Apel Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2020-03-26 (209 dni temu)

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi,
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich wsi, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją w jakiej mogą się znajdować samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne.

Informacja o wynikach naboru na pracownika interwncyjnego

2020-03-16 (218 dni temu)

Informujemy, że w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” do zatrudnienia zakwalifikowała się jedyna kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wymagania wobec proponowanego sposobu zatrudnienia – pracownik interwencyjny.