Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Z „Kaczawską inicjatywą” w Bolkowie i Radzimowicach

2019-05-24 (85 dni temu)

Wyjazd integracyjno-studyjny do Bolkowa i Radzimowic w dniu 23 maja br. to już siódme wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji tego projektu. Tym razem pojechały osoby z Gminy Złotoryja i Miasta Złotoryja. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.

Seniorzy odwiedzili Świerzawę i Sędziszową

2019-05-17 (92 dni temu)

Świerzawa i Sędziszowa to kolejne ciekawe i piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów ujęte w operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem na wyjazd integracyjno-studyjny w ramach tej operacji pojechały osoby z gminy Krotoszyce i gminy Męcinka. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.

Walne zebranie LGD w Wądrożu Wielkim

2019-05-16 (93 dni temu)

Wczoraj, 15 maja na świetlicy w Wądrożu Wielkim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Kaczawscy Liderzy w Czaplach - Wiosce Piasku i Kamienia

2019-05-15 (94 dni temu)

W sobotę 11.05.2019 r. uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów wzięli udział w wydarzeniu animacyjnym p.n. „Wieś tematyczna – czyli przedsiębiorczo w Krainie Wygasłych Wulkanów. Czaple – Wioska Piasku i Kamienia”.
Wydarzenie animacyjne rozpoczęło się od prezentacji, którą przedstawiła p. Marzena Szkutnik – wiceprezes Fundacji Heron. Uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonuje wieś tematyczna w Czaplach oraz poznali dobre przykłady projektów realizowanych na trenie wsi m.in.:
- Ścieżka geologiczna "Spacer po dnie morza kredowego" w innowacyjny sposób poznajemy ukrytą w kamieniu historię regionu Krainy Wygasłych Wulkanów", projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"