Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

„Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” – wyjazd do Złotoryi i Pracowni Piernika Artystycznego w Wilkowie

2019-03-20 (67 dni temu)

Informujemy, że 28 marca 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Złotoryi i Pracowni Piernika Artystycznego w Wilkowie dla osób z Gminy Bolków i Gminy Paszowice.
Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby, które wzięły udział w spotkaniu „Bądźmy aktywni” w Sokolej w dniu 7 marca br. – po przesłaniu wypełnionego formularza. Osoby, które nie były na tym spotkaniu, a prześlą formularz – zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.

2019-03-19 (68 dni temu)

Organizacje pozarządowe, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego. W większości organizacji pozarządowych rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Mściwojowie

2019-03-15 (73 dni temu)

14 marca 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty dla Kaczawskich Liderów w ramach operacji własnej nr 1/2018/OW pn. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” realizowanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Temat spotkania: Animator a lider ; przywództwo i lider w zespole; wizja zmiany i konflikty w zespole.

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

2019-03-14 (74 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie zapraszają na

WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE dotyczące budowania identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, które odbędą się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie w dniach 11-12 kwietnia 2019r.