Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Seniorzy odwiedzili Czaple i Zamek Grodziec

2019-07-05 (101 dni temu)

Czaple – wioska Piasku i Kamienia oraz Zamek Grodziec to kolejne ciekawe i piękne miejsca Krainy Wygasłych Wulkanów ujęte w operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Tym razem na wyjazd integracyjno-studyjny w ramach tej operacji pojechały osoby z gminy Legnickie Pole i gminy Ruja. Wyjazd nosił nazwę „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” i rzeczywiście uczestnicy mogli tego dnia poznać niezwykle ciekawych ludzi oraz przepiękne miejsca.

Zapraszamy na kolejny warsztat aktywizujący w Rzeszówku pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów”

2019-07-04 (103 dni temu)

Informujemy, że 12 lipca 2019r. odbędzie się wyjazd na warsztat aktywizujący w Rzeszówku pn. „Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Seniorzy w Zagrodzie Edukacyjnej Zielony Wulkan

2019-06-27 (110 dni temu)

„Aktywnie i ekologicznie w Krainie Wygasłych Wulkanów” to nazwa warsztatów, które zorganizowane zostały w ramach realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Warsztaty odbyły się w Zagrodzie Edukacyjnej Zielony Wulkan w Rzeszówku u państwa Marty i Macieja Zawierucha.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne - Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów w Dobkowie

2019-06-25 (112 dni temu)

W poniedziałek 24 czerwca br. w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów i jego wstąpienia do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Organizatorami spotkania były dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz „Stowarzyszenie Kaczawskie”. Warsztaty zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, a także ze środków własnych Stowarzyszenia Kaczawskiego. Udział w warsztatach wzięło 26 osób, a wśród nich przedstawiciele lokalnego biznesu, stowarzyszeń, nadleśnictw i samorządu, a także pracownicy Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej i LGD.