Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD nr 7/2021/OW z dn. 26.05.2021 r.

2021-05-26 (113 dni temu)

Informujemy, że Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, informuje, że planuje realizację operacji własnej LGD...

Rozpoczynamy realizację kolejnej operacji własnej

2021-05-10 (129 dni temu)

W biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” dużo się dzieje. Realizacja projektów, wsparcie rękodzielników i wytwórców, granty i planowanie kolejnych naborów.

Pod koniec kwietnia podpisaliśmy umowę na realizację operacji własnej Nr 6/2020/OW pn. „Dumni z Krainy Wygasłych Wulkanów – edukacja regionalna w szkołach Partnerstwa Kaczawskiego”. 

Informacja o wynikach naboru na pracownika interwencyjnego

2021-05-04 (136 dni temu)

Informujemy, że w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów aplikacyjnych i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko specjalisty ds. organizacyjno-promocyjnych w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”...

Geogadżety wybrane

2021-04-30 (140 dni temu)

Konkurs na Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest już rozstrzygnięty. Wszystkie dostarczone produkty są piękne, a my dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie i zainteresowanie naszym konkursem. Do dnia 23 kwietnia 2021r. wpłynęło 11 prac, a zgodnie z Regulaminem Konkursu i zapisami w projekcie należało wybrać 8 geogadżetów.
W dniu 29 kwietnia br. odbyło się w Mściwojowie posiedzenie Komisji Oceniającej gadżety, które wpłynęły do konkursu pn. „Geogadżet Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”.