Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Informacja

2019-06-05 (73 dni temu)

Informujemy, że w dniu 7 czerwca br. biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie nieczynne w związku z wyjazdem studyjnym do Geoparku Łuk Mużakowa.

Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Muchowie

2019-05-31 (78 dni temu)


Uczestnicy Akademii Kaczawskich Liderów spotkali się po raz kolejny aby przeprowadzić diagnozę potrzeb i potencjałów społeczności lokalnej. Warsztaty odbyły się w Pałacyku w Muchowie 28 maja 2019 r. Wydarzenie poprowadził pan Damian Dec, z którym Kaczawscy Liderzy mieli przyjemność się już spotkać na pierwszym wydarzeniu animacyjnym, które odbyło się w lutym w Pałacu w Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

Wyniki konkursu na ciekawą inicjatywę animacyjną

2019-05-31 (79 dni temu)

W dniu 29 maja 2019 r. w Biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie odbyło się Posiedzenie Komisji oceny wniosków o grant na realizację ciekawej inicjatywy animacyjnej. Konkurs adresowany był do uczestników projektu „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów” w ramach operacji własnej 1/2018/OW. W trakcie naboru wpłynęło 8 wniosków, z których 5 zostało nagrodzonych grantem – 1000 zł każdy. W załączeniu Protokół z posiedzenia Komisji wraz z Listą wniosków według kolejności zdobytych punktów.

Zaproszenie na wyjazd do Dobkowa w ramach "Kaczawskiej inicjatywy"

2019-05-28 (81 dni temu)

Informujemy, że 13 czerwca 2019r. odbędzie się wyjazd integracyjno-studyjny pn. „Razem poznajemy ciekawe miejsca i ciekawych ludzi naszej Krainy Wygasłych Wulkanów” w ramach realizacji operacji własnej LGD pn. „Kaczawska inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Będzie to wyjazd do Dobkowa dla osób z Gminy Pielgrzymka i Gminy Zagrodno.
Pierwszeństwo w wyjeździe mają osoby z gminy Pielgrzymka i gminy Zagrodno, które wzięły udział w spotkaniu „Bądźmy aktywni” w Prusicach w dniu 26 lutego br.– po przesłaniu wypełnionego formularza. Osoby, które nie były na tym spotkaniu, a prześlą formularz – zostaną wpisane na listę rezerwową.