Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zaproszenie na Warsztat refleksyjny

2019-02-04 (48 dni temu)

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowaliśmy na dzień 27 lutego 2019 r. (środa), od godz. 10:00 w Pensjonacie „Gościniec pod Gruszą” (sala bankietowa – dofinansowana ze środków 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach naszego naboru 2/2017) w Starej Kraśnicy 9, gmina Świerzawa.

Jesteś lokalnym Liderem? A może chciałbyś zacząć aktywnie działać? Zapraszamy do udziału w projekcie!

2019-02-01 (52 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
zaprasza mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie p.n.

„Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”
Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 

Spotkanie konsultacyjne w Krotoszycach

2019-01-28 (56 dni temu)

W dniu 24 stycznia br. odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Świetlicy Wiejskiej w Krotoszycach, zorganizowane przez Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie i uroczyste wręczenie umów z grantobiorcami: Fundacja "HERON" , Stowarzyszenie „Nasze Krotoszyce”, Stowarzyszenie Kaczawskie, Fundacja "WOJCIESZYN WIOSKA DON KICHOTA", Stowarzyszenie Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka, Gmina Złotoryja.

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych

2019-01-25 (59 dni temu)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 Zarząd LGD podjął decyzję o ogłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnych :

- Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu”,

- Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”
w związku z czym potencjalni realizatorzy mogą zgłaszać swój zamiar do 25 lutego 2019r.

 

 Szczegóły w zakładce NABORY przy poszczególnych operacjach.