Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

UWAGA! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym chorobą zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus SARS-CoV -2, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przechodzi na pracę zdalną – z dyżurami pracowników w biurze Stowarzyszenia.
W sprawach pilnych beneficjenci będą przyjmowani codziennie w godz. 8.00-12.00, pozostałe sprawy prosimy przekazywać pracownikom telefonicznie (76 8728718) lub mailowo (lgd.kaczawskie@gmail.com). Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku do godziny 15.00.

Pogórze Kaczawskie wśród 5 najatrakcyjniejszych regionów w Polsce

2021-06-23 (86 dni temu)

Otrzymaliśmy od firmy Jenpix GmbH współpracującej z firmą  C&A bardzo miłą wiadomość - okazało się, że region  Pogórza Kaczawskiego został wyróżniony jako jeden z najbardziej interesujących szlaków długodystansowych w Polce - Szlak Wygasłych Wulkanów. W artykule firmą C&A  „Szlaki długodystansowe w Polsce” opisano 5 najciekawszych tras w Polsce.

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)

2021-06-22 (87 dni temu)

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", w związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu  na działania LEADER, będzie ubiegać się o dodatkowe środki. W ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mamy możliwość zwiększyć nasz budżet  o kwotę 707 000  euro. Zwiększeniu o 84 840 euro ulegnie również kwota na poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja.

Ankieta - Proponowane kierunki alokacji dodatkowych środków na wdrażanie LSR (lokalnej strategii rozwoju) dla Partnerstwa Kaczawskiego

2021-06-16 (92 dni temu)

W związku z informacją o dodatkowych środkach w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat podziału tych funduszy. Nasza LGD ma szansę na dodatkowe fundusze w wysokości 707 000 euro.

Zarząd LGD, po wczorajszym spotkaniu Zespołu roboczego ds. opracowania LSR, przygotował ankietę, aby przygotować odpowiednią diagnozę - zebrać potrzeby i Państwa wstępne zainteresowanie dodatkowymi środkami.

Prosimy o wypełnienie...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpShwozlTpapEQbihsxuAU9M480k9Sug14szJiZxy9GTGbrA/viewform?usp=sf_link

 

Lokalni Liderzy budzą się do działania

2021-06-15 (94 dni temu)

14 czerwca br. biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zorganizowało bezpłatne szkolenie aktywizujące dla Liderów pn. „Obudź się do działania”. Spotkanie odbyło się w Dobkowie w Pensjonacie i Restauracji Villa Greta, w godzinach od 9.00 do 17.00.
Udział w szkoleniu wzięli lokalni liderzy, członkowie organizacji pozarządowych, Sołtysi oraz dwóch pracowników biura LGD. Łącznie 22 osoby plus prowadzący – Damian Dec z Instytutu Inspiracji z Wrocławia. Cieszymy się z dużego zainteresowania takim szkoleniem, tym bardziej, że udział w nim wzięli przedstawiciele przeróżnych stowarzyszeń, fundacji oraz sołtysi: Stowarzyszenie Hortus, Stowarzyszenie Nasze Rio, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa, Stowarzyszenie Moc 4 Pomocne, Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego "Cichowodzianie", Stowarzyszenie Dobków, Stowarzyszenie Pozytywnie Nakręceni, Stowarzyszenie Legnickie Pole, Fundacja Adelin, Stowarzyszenie Aureus Mons, Stowarzyszenie Dobroczyńcy, Sołtys wsi Wojcieszyn, Sołtys wsi Pomocne.