Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

WAŻNA INFORMACJA

2020-03-13 (112 dni temu)

W związku z wprowadzoną Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a co za tym idzie wprowadzonym w Polsce w dniu 12 marca 2020r. stanem zagrożenia epidemiologicznego, oraz wprowadzonymi przez lokalne samorządy ograniczeniami wstępu do budynków użyteczności publicznej,jesteśmy zmuszeni do podjęcia środków adekwatnych do sytuacji kryzysowej.

Informujemy, że Zarząd LGD wprowadził całkowity zakaz osobistej obsługi interesantów a BIURO LGD będzie pracować ZDALNIE  do odwołania.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu 76-872-87-18 lub 609-538-810.

Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas powyższe ograniczenia zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, liczymy więc na Państwa zrozumienie.

KOMUNIKAT

2020-03-13 (112 dni temu)

W związku z wprowadzeniem 12 marca 2020r. stanu zagrożenia epidemicznego podjęliśmy decyzję o zastosowaniu działań profilaktycznych, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Biura LGD oraz odwiedzających nas petentów prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze LGD do absolutnie niezbędnego minimum.

W związku ze zbliżającym się terminem naborów wniosków grantowych poprzedzonym doradztwem bezpośrednim w biurze prosimy o elektroniczne przesyłanie wniosków do konsultacji.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych wytycznych, w jaki sposób i czy w ogóle będziemy przeprowadzać przyjmowanie wniosków. Prosimy więc śledzić naszą stronę i czekać na kolejne informacje o formie składania wniosków.

Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego pojawienia się w Biurze, prosimy załatwić drogą telefoniczną lub drogą mailową: te. 768728718 lub e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Park edukacyjno-rekreacyjny w Muchowie

2020-03-12 (114 dni temu)

Starostwo Powiatowe w Jaworze zakończyło własnie realizację projektu "Powstanie Parku edukacyjno-rekreacyjnego w Muchowie, kluczem dopoznania walorów przyrodniczo-kulturowych regionu in integracji społecznej mieszkańców", na które otrzymało dofinansowanie od LGD Partnerstwo Kaczawskie w naborze 7/2017 w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy  więc w imeiniu właściciela do nowo powstałego Parku edukacyjno-rekreacyjnego w Muchowie.
Do dyspozycji odwiedzających przygotowano nowe tablice edukacyjne oraz zestaw gier.

Odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące grantów

2020-03-05 (120 dni temu)

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie trzech grantów, biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie zorganizowało dwa spotkania informacyjno – konsultacyjne przygotowujące do aplikowania w ramach działania 19.2 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć: 1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno – edukacyjnej – nr naboru 5/2020/G, 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu – nr naboru 6/2020/G, 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego – nr naboru 7/2020/G.