Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

2020-06-10 (133 dni temu)

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcam do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych.

Informacja

2020-06-10 (133 dni temu)

Informujemy, że w najbliższy piątek w dniu 12 czerwca br. biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Partnerstwo Kaczawskie

2020-06-10 (133 dni temu)

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Wójt Gminy Mściwojów Pan Mariusz Foryś zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 14.30 w Świetlicy Wiejskiej w Snowidzy.

Zakończyliśmy realizację Operacji własnej - mamy nowe publikacje

2020-06-08 (135 dni temu)

Informujemy, że zakończyliśmy realizację operację własną Nr 3/2019/OW pn. „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu” - nr umowy 00767-6935-UM0131332/19, realizowaną od 6 sierpnia 2019r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach EFFROW.