Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Warsztat refleksyjny - LGD podsumowało rok 2018

2019-02-28 (25 dni temu)

27 lutego br. w Pensjonacie „Pod Gruszą” w Starej Kraśnicy odbył się Warsztat Refleksyjny, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz działań Stowarzyszenia i pracy biura LGD. Lokalna Grupa Działania jest zobowiązana do monitoringu i ewaluacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, m.in. poprzez przeprowadzenie na początku każdego roku Warsztatu Refleksyjnego, z którego rekomendacje muszą znaleźć się w sprawozdaniu rocznym z poziomu osiągniecia poszczególnych wskaźników.

Warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów w Złotoryi

2019-02-26 (26 dni temu)

Infomujemy, że drugie wydarzenie animacyjne - warsztaty animacyjne dla Kaczawskich Liderów - w ramach projektu p.n. „Akademia Kaczawskich Liderów jako społeczny aspekt tworzonego Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”, odbędzie się 28 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Nasze RIO, ul. Marii Konopnickiej 22 w Złotoryi o godz. 9.00

Spotkanie warsztatowe „Bądźmy aktywni” w Prusicach w ramach "Kaczawskiej inicjatywy"

2019-02-26 (27 dni temu)

W dniu 26 lutego br. odbyło się spotkanie wprowadzajaco-warsztatowe „Bądźmy aktywni” w ramach realizacji operacji własnej LGD Partnerstwo Kaczawskie nr 2/2018/OW pn. „Kaczawska Inicjatywa szansą na aktywizację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ma spełniać funkcję aktywującą, integracyjną, promocyjną, wspierającą i edukacyjną. Ma on zachęcić do aktywnego udziału w życiu społecznym i rozwoju osobistego.
Było to pierwsze z czternastu wydarzeń z tego projektu i odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Prusicach (Gmina Złotoryja). W spotkaniu udział wzięło 35 osób, które ukończyły 60 r.ż. lub mają niepełnosprawność w stopniu lekkim z terenu gmin: Złotoryja, Męcinka, Pielgrzymka, Zagrodno i Miasto Złotoryja. Uczestnicy mieli zapewniony transport busem, poczęstunek w formie ciasta, napoi i kanapek, a na koniec każdy otrzymał ekologiczną, bawełniana torbę na zakupy.

Szkolenie Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD

2019-02-25 (27 dni temu)

21 i 22 lutego 2019 roku Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD przeprowadziła szkolenie z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska.