Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Film szkoleniowy - "Partnerstwo Kaczawskie - historia prawdziwa"

2020-07-10 (34 dni temu)

Zapraszamy do obejrzenia naszego nowego filmu szkoleniowego- pokazującego dobre praktyki aktywizacji mieszkańców i rozwoju lokalnych organizacji społecznych, czego efektem jest nasza LGD oraz Geopark KWW.

Historia działań partnerskich w regionie Krainy Wygasłych Wulkanów czyli Gór i Pogórza Kaczawskiego, opowiedziana przez założycieli, liderów, pracowników, partnerów i wolontariuszy.

https://www.youtube.com/watch?v=uHnk7wLdNYc&feature=youtu.be

 Dziękujemy ekipie z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej: Julii i Marcinowi za scenariusz, reżyserię i montaż filmu.

Dziękujemy również wszystkim za udział w nim oraz pomoc w jego wykonaniu!

Film współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z EFFROW, działanie N19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich, na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji realizowane przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie".

Absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie i kolejne środki dla regionu

2020-06-30 (44 dni temu)

W Świetlicy Wiejskiej w Snowidzy w dniu 24czerwca 2020r. na odbyło się Spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z trwającymi przygotowaniami do perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie wielofunduszowego RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Na wstępie, Prezes stowarzyszenia Piotr Pieniążek, powitał wszystkich zebranych członków oraz podziękował Panu Mariuszowi Forysiowi – Wójtowi Gminy Mściwojów za ugoszczenie uczestników zebrania oraz udostępnienie lokalu. Głos zabrał również Wójt Mariusz Foryś, który serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę ze stowarzyszeniem LGD, a także opowiedział krótko o gminie Mściwojów oraz o inwestycjach, które do tej pory udało się zrealizować dzięki środkom z LGD.

WAŻNA informacja dla beneficnetów w związku z COVID -19

2020-06-15 (60 dni temu)

WAŻNA INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 19.2!!!
Informujemy, że w związku ze zmianami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) wprowadzonymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), Beneficjenci działań 19.2 - w tym podejmowania działalności gospodarczej oraz innych, mogą złożyć do UMWD wniosek o aneks do podpisanej już umowy o przyznaniu pomocy, który wprowadzi do umowy zmiany wynikające z ww. przepisów prawa.

Poniżej znajdują się wzory aneksów dla poszczególnych działań.

Badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

2020-06-10 (64 dni temu)

ELARD – europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcam do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych.

 

Ankieta przygotowana jest również w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html